Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα - 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα -  200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Επετειακό μήνυμα του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δημάρχου Καρπενησίου, κ. Νίκου Σουλιώτη

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Υποβολή αρχικών αιτήσεων για ζημιά από τον παγετό σε ροδιές από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 ως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021.


 Ο ΕΛ.Γ.Α. καλεί όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αρχική αίτηση για ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες ροδιάς, από τον παγετό στις 14-17 Φεβρουαρίου 2021, να υποβάλουν από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 ως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο αρχική αίτηση για ζημιά από παγετό, ξεχωριστά για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν οι εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής το έτος ζημιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: