Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

Υποβολή αρχικών αιτήσεων για ζημιά από τον παγετό σε ροδιές από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 ως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021.


 Ο ΕΛ.Γ.Α. καλεί όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αρχική αίτηση για ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες ροδιάς, από τον παγετό στις 14-17 Φεβρουαρίου 2021, να υποβάλουν από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 ως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο αρχική αίτηση για ζημιά από παγετό, ξεχωριστά για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν οι εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής το έτος ζημιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: