Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Διαδικτυακή εκδήλωση από τους εταίρους του έργου Femina

 


Το έργο Femina, τo οποίo συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020, διοργάνωσε στις 19/5/2021 με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διαδικτυακή εκδήλωση με αντικείμενο τη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).

Η εκδήλωση, η οποία σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης φάσης και την έναρξη της δεύτερης και τελικής φάσης του έργου, φιλοξένησε τους εταίρους του Femina, αλλά και προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από φορείς, όπως το “Norwegian Centre for Equality”, το “University of Siena” και το “Laya MySteam Association”.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δια των εκπροσώπων της συμμετείχε σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, έχοντας την ευκαιρία να παρουσιάσει τους άξονες του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, καθώς και τις δράσεις τις οποίες σχεδιάζει για τη δική της περιοχή παρέμβασης και πιο συγκεκριμένα:

  • Δράσεις για την παροχή υποστήριξης και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των γυναικών που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας στην ΠΣτΕ.
  • Δράσεις για  την παροχή στοχευμένων οικονομικών κινήτρων για τη στήριξη της γυναικείας νεοφυούς επιχειρηματικότητας, στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή και αφορούν στη δυσκολία της πρόσβασης σε χρηματοδοτικές πηγές, στην έλλειψη περιφερειακών δομών για την υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην έλλειψη πρακτικής γνώσης και τεχνογνωσίας για την έναρξη και διατήρηση επαγγελματικής δραστηριότητας των γυναικών σε ΜΜΕ.

Οι συμμετέχοντες είχαν  τη δυνατότητα, μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, να παρέμβουν υποβάλλοντας στοχευμένα ερωτήματα στους ομιλητές, με κύριο ζητούμενο μια εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση ειδικών και επιστημόνων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης του έργου και με συζητήσεις αναφορικά με τα επόμενα βήματα όπου δόθηκε έμφαση στις δράσεις της δεύτερης φάσης του έργου και την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο φορέας «Arezzo Inovation», ενώ συμμετέχουν συνολικά δέκα (10) εταίροι:

1.  Arezzo Innovation

2.  CHAMBER OF COMMERCE OF AREZZO SIENA

3.  Global Center of Excellence (GCE)

4.  Athens University of Economics and Business - Research Centre

5.  Regional Development Fund on behalf of the Region of Sterea Ellada

6.  Bucharest-Ilfov Regional Development Agency

7.  SODERCAN - Cantabria Regional Development Agency

8.  Region Dalarna

9.  Region of Cantabria

10. CMO STAMM

Δεν υπάρχουν σχόλια: