Κυριακή 23 Μαΐου 2021

282 επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα αναβαθμίζονται τεχνολογικά - Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 5.085.940,76 €

 


282 επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα αναβαθμίζονται τεχνολογικά με την ένταξη τους στη δράση:

Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης ΤΠΕ καθώς και συστημάτων αυτοματισμού
Δείτε την απόφαση ένταξης: https://www.efepae.gr/.../%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE...
Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 5.085.940,76 €
Οι επενδυτικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν:
✅Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού,
✅Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού,
✅Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος,
✅Εξοπλισμό πληροφορικής (hardware),
✅Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης),
✅Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 🇬🇷 και της EE 🇪🇺

Δεν υπάρχουν σχόλια: