Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα - 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα -  200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Επετειακό μήνυμα του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δημάρχου Καρπενησίου, κ. Νίκου Σουλιώτη

Κυριακή, 23 Μαΐου 2021

282 επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα αναβαθμίζονται τεχνολογικά - Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 5.085.940,76 €

 


282 επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα αναβαθμίζονται τεχνολογικά με την ένταξη τους στη δράση:

Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης ΤΠΕ καθώς και συστημάτων αυτοματισμού
Δείτε την απόφαση ένταξης: https://www.efepae.gr/.../%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE...
Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 5.085.940,76 €
Οι επενδυτικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν:
✅Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού,
✅Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού,
✅Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος,
✅Εξοπλισμό πληροφορικής (hardware),
✅Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης),
✅Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 🇬🇷 και της EE 🇪🇺

Δεν υπάρχουν σχόλια: