Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Εκπαίδευση Προηγμένης Οδήγησης - Επίπεδο Β τον Νοέμβριο στην πόλη μας

Ο σκοπός της δράσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης είναι η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης προηγμένης οδήγησης (advance riding) και εάν ο υποψήφιος το επιθυμεί μπορεί να εξεταστεί και πιστοποιηθεί ως προηγμένος αναβάτης αντίστοιχος με το ROSPA- RoADAR ADVANCED RIDER!

Απευθύνεται σε κάθε μοτοσυκλετιστή, μέλος ή μη Λέσχης της ΜΟΤΟΕ, ο οποίος κατέχει ήδη ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α και έχει παρακολουθήσει την εκπαίδευση της Δράσης ΙΙ: Εκπαίδευση & βελτίωση οδικής ασφάλειας: ADVICE IN ADVANCE RIDING (A.A.R.) - Level A. Παρακολουθεί την εκπαίδευση αυτή, εφόσον επιθυμεί να ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ την εκπαίδευση προηγμένης οδήγησης (advance riding) και να βελτιώσει την ασφάλειά του στον καθημερινό δρόμο. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 8 ώρες και περιλαμβάνει σχεδόν στο σύνολό της πρακτική εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη και κάθε εκπαιδευόμενος περνά με τον εκπαιδευτή του πολλές ώρες στο καθημερινό δρόμο συμπληρώνοντας γνώσεις, διορθώνοντας τεχνικές και τροποποιώντας την οδική συμπεριφορά του με γνώμονα την ασφάλεια ΟΛΩΝ. Μετά την εκπαίδευση και εφόσον επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την πιστοποίησή του ως προηγμένου αναβάτη (advanced rider).

Το κόστος της εκπαίδευσης είναι 160 ευρώ για κάθε αναβάτη. Εφόσον ενταχθεί σε τμήμα εκπαίδευσης, το κόστος περιορίζεται στα 70 ευρώ ανά άτομο. Στα πλαίσια τμήματος εκπαίδευσης, προβλέπονται ειδικές τιμές για κάτοχους ΜΟΤ.Ο.Ε. κάρτας (30 ευρώ ανά άτομο) και για τα μέλη των λεσχών της ΜΟΤ.Ο.Ε.-A.MOT.O.E.* (40 ευρώ ανά άτομο).

* τα μέλη των Λεσχών της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. αντιμετωπίζονται τιμολογιακά, όπως αυτά των Λεσχών της ΜΟΤ.Ο.Ε., αρκεί να επιδείξουν ισχύον αθλητικό δελτίο.Στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί ΙΣΟΤΙΜΗ πιστοποίηση με τη βρετανική ROADAR, το κόστος είναι επιπλέον 50 ευρώ και η εξέταση γίνεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου μετά από συνεννόηση. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της βρετανική ROSPA/ROADAR, εκτός του παραπάνω πλαισίου εθελοντικής προσφοράς, η εξέταση - η οποία γίνονταν μέχρι 2017 κοντά στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου μετά από συνεννόηση - θα γίνεται πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο, ύστερα από τη σχετική αλλαγή πολιτικής της RoSPA.

Σε κάθε περίπτωση το κόστος ανά άτομο αντιπροσωπεύει το κόστος ανάπτυξης και διατήρησης των προγραμμάτων και δεν προβλέπεται αμοιβή των Παρατηρητών Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: