Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Μυτιληναίος: Πάνω από το 1,5 δισ. εκτινάχθηκε ο τζίρος στο εννεάμηνο

Πάνω από το 1,5 δισ. ευρώ σκαρφάλωσε ο τζίρος της Μυτιληναίος στο εννεάμηνο, ενώ αυξημένα ήταν και τα καθαρά κέρδη. Ο τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, παρά το αδύναμο περιβάλλον στις τιμές των εμπορευμάτων. Αύξηση της ζήτησης είχαμε στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και εικόνα σταθερότητας σε εκείνον των ολοκληρωμένων έργων και εφαρμογών. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,548 δισ. από 1,084 ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 42,7%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν ενισχύθηκαν 13,7% στα 248 εκατ. ευρώ, ενώ και τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ήταν αυξημένα κατά 2,5% στα 120,6 εκατ.  ευρώ. Τα κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε 0,844 ευρώ από 0,824 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 449 εκατ. ευρώ. 

Η εικόνα ανά τομέα - Τομέας Μεταλλουργίας

Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, η Μυτιληναίος πέτυχε υψηλή κερδοφορία και υψηλά λειτουργικά περιθώρια κέρδους, βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη συνεπή και επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου. Στο εννεάμηνο του 2019, η μέση τιμή του αλουμινίου στο LME παρέμεινε σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα που παρατηρήθηκαν στο Α΄ εξάμηνο του 2019, με τη μέση τιμή του αλουμινίου στα $1.829/t, μειωμένη κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η πτώση των τιμών αλουμινίου αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις υψηλότερες τιμές premia των προϊόντων αλουμινίου που κατέγραψαν αύξηση κατά 5%.

Από τον Ιούνιο του 2019, η MYTILINEOS, στο πλαίσιο του προγράμματος New Era 250, ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., επεκτείνοντας έτσι τις δραστηριότητές της και στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου (scrap recycling). Η εξαγορά αυξάνει τη συνολική ετήσια παραγωγή αλουμινίου κατά 37.000t / έτος σε 222.000t / έτος, ενώ ξεκινά και η νέα εγκατάσταση χύτευσης στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος που αυξάνει τη δυναμικότητα του εργοστασίου με χρήση δευτερόχυτου αλουμινίου κατά 12.000t / έτος. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, αυξάνοντας παράλληλα τη συνολική παραγωγή αλουμινίου.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Το πρώτο εννεάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Ο συνδυασμός χαμηλών τιμών φυσικού αεριού και υψηλών τιμών CO2 είχε ως αποτέλεσμα την σημαντικά αυξημένη παραγωγή των μονάδων Φ.Α. (κατά 26,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018).

Η συνολική παραγωγή από θερμικές και ΑΠΕ μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,4 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,9% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα συμπεριλαμβανομένων και των καθαρών εισαγωγών.

Η εταιρεία επενδύει επίσης στην μακροχρόνια εμπειρία της στην απευθείας προμήθεια LNG και Φ.Α. αγωγού με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών-προμηθευτών. 

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Στο εννεάμηνο οικονομικές επιδόσεις του τομέα διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ανάλογα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 1,078 δισ ευρώ, εκ των οποίων τα 255 εκατ. αφορούσαν έργα EPC ηλιακής ενέργειας.

Η εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην ανάληψη νέων έργων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Παράλληλα συνεχίζεται η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα έργων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: