Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση για συμμετοχή στην κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.ΑΝ.Ε.Π.Α.Ε. από επιχειρήσεις εντός της περιοχής της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων


Όπως είναι γνωστό, με τον νόμο 4605/01.04.2019 η περιοχή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων χαρακτηρίσθηκε περιοχή η οποία χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης.


Στην ήδη οριοθετημένη περιοχή θα  δημιουργηθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (Ε.Π.Ε.) για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, πολεοδομικών, λειτουργικών και λοιπών προβλημάτων  που δυσχεραίνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.Για την επίτευξη αυτού του εμβληματικού έργου σύμφωνα με τον νόμο προβλέπεται η σύσταση των εξής δύο Ανωνύμων Εταιρειών:
α) Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου(Ε.ΑΝ.Ε.Π.ΑΕ) η οποία έχει ήδη ιδρυθεί από τις 4 Σεπτεμβρίου 2019
β) Εταιρεία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου(Ε.Δ.Ε.Π. ΑΕ) η οποία θα πρέπει να ιδρυθεί υποχρεωτικά, βάσει του ως άνω νόμου,  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Δ.Ε.Π.AE θα είναι τουλάχιστον 25.000 Ευρώ.

Η Ε.Δ.Ε.Π. θα ιδρυθεί αποκλειστικά με τη συμμετοχή Επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην ΑΒΣ Οινοφύτων, ως κύριοι ή μισθωτές εκτάσεων.
Ο σκοπός της ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π. συνδέεται κυρίως με τα παρακάτω:
  • ·         Παραλαβή των έργων υποδομής του Ε.Π.Ε. από την Ε.ΑΝ.Ε.Π.AE
  • ·         Διαχείριση και Διοίκηση του Ε.Π.Ε. (διοίκηση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση  των υποδομών και των κοινόχρηστων χώρων του Ε.Π.Ε. κ.λπ.)
  • ·         Ανάπτυξη, με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις,  νέων υποδομών και δικτύων  στην περιοχή του Πάρκου.


Κατόπιν τούτων,
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όλες τις εγκατεστημένες Επιχειρήσεις εντός της περιοχής της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2019 για να συμμετάσχουν στην κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, αναφέροντας το ποσό με το οποίο προτίθενται να συμμετάσχουν.
Πληροφορίες: Ανδρέας Λουκάτος κιν. 6974402067 e-mail: aloukatos@cpw.vionet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: