Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Την πρόθεση για συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και του υπαγόμενου στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επιβεβαίωσαν με τη συνάντηση τους η Δήμαρχος του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, κα Αθανασία Στιβακτή και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Θεόδωρος Π. Δημόπουλος. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Συντονίστρια και Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας κα Κατερίνα Παπανικολάου και η κα Κωνσταντίνα Τσαπραίλη.

Η επιχειρούμενη συνεργασία θα επιβεβαιωθεί και τυπικά τις επόμενες ημέρες, με τους δύο φορείς να συνεργάζονται από κοινού στην κατεύθυνση της περιοδικής υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της ευρύτερης περιοχής που συνθέτουν το Δήμο, προσδοκώντας στη διαμόρφωση όρων που εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στη μείωση της εμφάνισης φαινομένων κοινωνικής παθογένειας, στην μεσομακροπρόσθεσμη άμβλυνση τους και στην προώθηση επιμέρους ενεργειών που αναμένεται να συνδράμουν στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: