Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Εκπαίδευση προηγμένης οδήγησης A' Επίπεδο στον Ορχομενό οργανώνει η Μοτολέσχη στις 25 και 26 Νοεμβρίου

Προηγμένη οδήγηση μοτοσυκλέτας (advance riding) είναι η ικανότητα να ελέγχεις τη θέση και την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας με ασφάλεια, συστηματικά και ομαλά, να αξιοποιείς τις οδικές και τις κυκλοφοριακές συνθήκες για να κινηθείς ανεμπόδιστα, με δεξιότητα και υπευθυνότητα. Αυτή η ικανότητα απαιτεί μια θετική, ευγενική συμπεριφορά και ένα υψηλό επίπεδο ικανότητας οδήγησης, το οποίο βασίζεται στη συγκέντρωση, στην αποτελεσματική παρατήρηση ολόγυρα, στην πρόβλεψη και στο σχεδιασμό. Επιπλέον, η ικανότητα αυτή πρέπει να συνδυάζεται με τον επιδέξιο χειρισμό της μοτοσυκλέτας: Η μοτοσυκλέτα πρέπει να είναι στη σωστή θέση στο δρόμο τη σωστή στιγμή, να κινείται με τη σωστή ταχύτητα, να έχει τη σωστή σχέση στο κιβώτιο και να είναι σε θέση να σταματήσει με ασφάλεια, πάντα στη δική της πλευρά του δρόμου και μέσα στην απόσταση που βλέπεις εμπρός ελεύθερη από εμπόδια. 
«Μοτοθέσις»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr