Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Συνεδριάζει απόψε το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 27η του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης,  

      Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.    Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Λεβαδέων.
2.    Έγκριση Κανονισμού  για τον  καθορισμό Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2018  (40/2017 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
3.    Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) για το  οικονομικό έτος 2018 και εφεξής. (468/2017 Απόφαση Ο.Ε)
4.    Καθορισμός  τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.(469/2017 Απόφαση Ο.Ε)
5.    Καθορισμός  τελών διέλευσης και τελών χρήσης  δικαιωμάτων διέλευσης  για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.(470/2017 Απόφαση Ο.Ε)
6.    Καθορισμός  τελών  διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.(471/2017 Απόφαση Ο.Ε)
7.    Καθορισμός  τελών κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής   (478/2017 Απόφαση Ο.Ε) .
8.    Καθορισμός  τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2018  .(483/2017 Απόφαση Ο.Ε) .
9.    Τροποποίηση τεχνικού προγρ/τος εκτελεστέων έργων έτους 2017.
10.  Τροποποίηση τεχνικού προγρ/τος εκτελεστέων έργων έτους 2018.
11.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (488/2017 Απόφαση Ο.Ε)
12.  Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης στις 21/1/2018 με την ονομασία “3ος αγώνας δρόμου Mountain trail 2018 Λιβαδειάς “.
13.  Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
14.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.500,00ΕΥΡΩ για Εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
15.  Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
16.  Κατανομή συνολικού ποσού 87.418,68 (Δ΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου
17.  Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
18.  Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης σε τμήμα της οδού Δημ. Χρήστου Παλαιολόγου. (41/2017 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
19.  Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία “Τεχνικός Ελεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ”
20.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών -συνδρομή Β΄εξαμήνου “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
21.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών  “ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
22.  Έγκριση  καταχωρήσεων στον ηλεκτρονικό τύπο για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
23.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών στις εκδηλώσεις εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2017 στην Τ.Κ  Αγίου   Γεωργίου
24.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας  για την παροχή υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
25.  Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2017 στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου
26.   Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
27.  Παραχώρηση εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Εσπερινού Γυμνασίου & Λ.Τ Λιβαδειάς στο Ι.Ε.Κ. Λιβαδειάς
28.   Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών, Τοπικών Συμβούλων στα Ιωάννινα  για την συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ  από   30/11/ έως 2/12/2017  και  διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00 €  για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης.
29.  Αντικατάσταση μέλους  Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ

                                         
                                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                      

                                         ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: