Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Συνεδριάζει αύριο η Δημοτική Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ορχομενού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα  13:00 στο Δημαρχείο, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω  θέματα: 

1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ορχομενού για το σχολ. έτος 2018- 2019

2. Ενημέρωση σχετικά με την 53361/11.10.2017 Κοινή  Υπουργική Απόφαση για καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας  και της παροχής γάλακτος  σε εργαζόμενους  με συμβάσεις εργασίας Ο.Χ. και συμβασιούχων μίσθωσης έργου  των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού  και των Ν.Π. αυτών. 

3. Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την περαιτέρω συνεργασία του Δήμου Ορχομενού με τις Σχολικές Μονάδες  

O Πρόεδρος

Λάμπρος Αριστ. Ρόδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: