Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας: Ρυθμίσεις το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου 2017υπενθυμίζει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας υπενθυμίζει τη δυνατότητα ρύθμισης για τις κάθε είδους ανεξόφλητες οφειλές των χρηστών (ιδιοκτητών και υπόχρεων) των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε εφαρμογή του ν. 4483/2017 και της με αριθμό 257/09-11-2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Με την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών μέχρι και σε εκατό δόσεις μειώνονται ανάλογα οι προσαυξήσεις ενώ με την εφάπαξ καταβολή αφαιρούνται σε ποσοστό 100%. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι ευρώ (20€) και με την αποδοχή της ρύθμισης και την τήρησή της η οφειλή απαλλάσσεται από περαιτέρω προσαυξήσεις.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. παρακαλεί τους χρήστες (ιδιοκτήτες ή υπόχρεους) να ανταποκριθούν και να εξοφλήσουν εκκρεμείς λογαριασμούς τους ή να προβούν σε ρύθμιση καταβολής τους, προκειμένου να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες.
Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. παρακαλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν είναι υπόχρεοι κατανάλωσης αλλά το ενοικιάζουν ή το παραχωρούν, να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση προκειμένου να ενημερωθούν για την ύπαρξη οφειλών.
Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή θα είναι δυνατή μόνο η πάγια ρύθμιση σε δώδεκα δόσεις χωρίς δυνατότητα αφαίρεσης προσαυξήσεων.

Πληροφορίες στο Τμήμα Καταναλωτών, τηλ. 2262022547.

Δεν υπάρχουν σχόλια: