Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

«1ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Γ.Π.Α.»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού επιχειρηματικής ιδέας ΓΠΑ που διοργανώθηκε από το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Σε διάστημα 10 ημερών κατατέθηκαν από ομάδες φοιτητών του ΓΠΑ (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) 19 εξαιρετικές επιχειρηματικές ιδέες.

Έπειτα από αξιολόγηση από πενταμελή Επιτροπή που απαρτίζονταν από μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ και μέλη του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) προκρίθηκαν 10 ομάδες στην 2η φάση του διαγωνισμού.  Η 2η φάση του διαγωνισμού περιλαμβάνει α) σεμινάρια κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, που θα παρέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και β) την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου το εαρινό εξάμηνο με τη βοήθεια τεχνικού συμβούλου (μέλος ή μέλη ΔΕΠ ΓΠΑ) και μέντορα (στελέχη επιχειρήσεων).

Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη 2η Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας το επιχειρηματικό τους σχέδιο θα συμμετάσχουν στην 3η φάση του διαγωνισμού, την εκδήλωση βράβευσης.  Στην 3η φάση θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων των ομάδων σε «ανοιχτή» εκδήλωση σε Επιτροπή Αξιολόγησης με σκοπό την ανάδειξη των νικητριών ομάδων.  Οι ομάδες που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα και θα υποστηριχθούν από το InnovInAgri για τη συμμετοχή τους σε νέους διαγωνισμούς ή τη φιλοξενία τους σε θερμοκοιτίδες, ενώ όλες οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν την 2η φάση θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Περισσότερα για τις ομάδες και τις επιχειρηματικές τους ιδέες θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης του διαγωνισμού.  Πληροφορίες αναφορικά με τα διάφορα στάδια και την εξέλιξη του Διαγωνισμού θα αναρτώνται, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του στην ιστοσελίδα www.innovinagri.aua.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια: