11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΒΟΙΩΤΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Στις 24 και 25 Νοεμβρίου παρουσιάζεται επίσημα η ολοκληρωμένη παρέμβαση μέσω Leader του Επιμελητηρίου Βοιωτίας

ΒΟΙΩΤΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δυναμική παρέμβαση για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης στο νομό υλοποιεί το Επιμελητήριο Βοιωτίας. Κρίνοντας αναγκαία την αξιοποίηση των πόρων της περιοχής για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και θεωρώντας ότι η Βοιωτία διαθέτει ένα εξαιρετικό πολιτιστικό κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό για την τουριστική ανάπτυξη του νομού και το οποίο, όμως, παραμένει αναξιοποίητο, ανέλαβε το Επιμελητήριο μια σειρά πρωτοβουλίες για την ανάδειξη και προβολή του κεφαλαίου αυτού.

Οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιούνται με το συνολικό τίτλο «Βοιωτία – Διαδρομές στην Ιστορία» και συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιμελητηρίου και το Τοπικό Πρόγραμμα Leader της Ελικώνας Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό μια σειρά έντυπα γύρω από τον Αγροτικό Πολιτισμό, τα Αρχαιολογικά και τα Βυζαντινά Μνημεία της Βοιωτίας έχουν παραχθεί. Ένα video με τις τουριστικές δραστηριότητες και το πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς και εκτενές φωτογραφικό και εικονοληπτικό υλικό γύρω από την περιοχή, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων, έχουν δημιουργηθεί και διατίθενται στους τοπικούς φορείς και όχι μόνο. Και τώρα δύο συζητήσεις –στρογγυλά τραπέζια- με τοπικούς επιχειρηματίες και τους φορείς της Βοιωτίας διοργανώνονται την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου, με σκοπό, αφενός την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Βοιωτίας και τη συνειδητοποίηση του κεφαλαίου αυτού από τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο και αφετέρου την κατανόηση της δυναμικής που κρύβει η τουριστική ανάπτυξη για πολύ μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και την προώθηση της. 
Οι εκδηλώσεις στις οποίες έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι Μέσων Ενημέρωσης από διάφορες περιοχές της χώρας πέραν της Βοιωτίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα διεξαχθούν, η πρώτη στη Θήβα, στο εξοχικό κέντρο Μπαρμπα Γιάννης, στο Μοσχοπόδι, στις 15:00, την Παρασκευή 24. Νοεμβρίου και θα έχει ως θέμα: «Ο Τουρισμός – Μοχλός Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας».

5Η δεύτερη εκδήλωση θα είναι την ίδια μέρα στις 18:30 στα γραφεία του Επιμελητηρίου στη Λιβαδειά, Κουτσοπετάλου 1, και το αντικείμενο της θα είναι «Ο Πολιτισμός - Κεφάλαιο στην Τουριστική Ταυτότητα της Βοιωτίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: