Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Τέλος Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία ρύθμισης των οφειλών στο Δήμο Ορχομενού

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

 Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4483/2017 μπορούν να τακτοποιήσουν με εξόφληση ή με υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έως τις 30.11.2017, οι οφειλέτες στον Δήμο μας με ανάλογη μείωση των προσαυξήσεων.Παρακαλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο μας να ανταποκριθούν μέχρι και την 30.11.2017 διαφορετικά θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση λήψης μέτρων χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση (στέρησης χορήγησης Φορολογικής ενημερότητας, στέρησης χορήγησης Δημοτικής ενημερότητας, λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης, κατάσχεσης εις χείρας τρίτων κ.λ.π.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 Για την εξόφληση ή την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση και τις απαραίτητες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Ταμείου του Δήμου Ορχομενού, επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 16 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 π.μ. έως 1:00 μ.μ. Απαραίτητη η προσκόμιση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. του οφειλέτη. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και με εντολή

 Ο Προϊστάμενος Βασίλειος Ευ. Ρουσέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: