11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ζητά μείωση των ενοικίων!Το Δ.Σ. του συλλόγου στη συνεδρίαση στις 21/2/2012 ασχολήθηκε με τη δραματική μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών με το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η μέση μείωση είναι 40% με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί του συλλόγου μας να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ιδιαίτερα αυτές των ενοικίων.

Σας παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα μείωσης των ενοικίων των κατοικιών των συναδέλφων και είμαστε βέβαιοι πως θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: