Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Το ΕΣΠΑ και η ΑΝΕΡΓΙΑ στη Στερεά Ελλάδα


Aπό τον πολιτικό μηχανικό Θεόδωρο Κ. Παπαϊωάννου (16.2.2012)

Σε πείσμα της κατάθλιψης των ημερών με επικρεμάμενο τον κίνδυνο της κοινωνικής ανάφλεξης πού πυροδοτούν ο γερμανικός εθνικισμός, η απόγνωση των στρατιών των απελπισμένων, η ανησυχία για τα αδιέξοδα της μνημονιακής πολιτικής και ο θυμός για την απώλεια δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, βρίσκω την αισιοδοξία να γράψω τα παρακάτω: Τον τελευταίο χρονικό διάστημα διαβάσαμε αντιφατικά δημοσιεύματα αναφορικά με την αναπτυξιακή κατάσταση της Περιφέρειας Στερεάς. Ο κ. Περγαντάς καυχάται -όχι για πρώτη φορά- ότι η περιφέρειά μας υπό την ηγεσία του αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος με ρεκόρ απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), αλλά τον αμφισβήτησε πάραυτα ο κ.Χειμάρας και εν μέσω κρίσης ‘’κοκορομαχούν ‘’. Ο κ. Χειμάρας πάντα έπαιζε τούμπα ( χάλκινο μουσικό πνευστό όργανο)σε επαρχιακή μπάντα ,αλλά τον κ. Περγαντά θα ήθελα μαέστρο σε συμφωνική ορχήστρα

Το ΕΣΠΑ εν ολίγοις είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με απόλυτα σαφείς προτεραιότητες, για την περιφερειακή ανάπτυξη, την εξωστρέφεια ,την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την τεχνολογία, την καινοτομία και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Σήμερα, με σπάνιους τους εθνικούς πόρους έμεινε η μοναδική σίγουρη πηγή χρηματοδότησης έργων και δράσεων για την ανάπτυξή μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην σεβαστούμε και εκμεταλλευτούμε και το τελευταίο ευρώ .

Θα αναφερθώ στο σκέλος των δημοσίων έργων του ΕΣΠΑ αφού εκεί εστιάζονται οι κ .κ Περγαντάς και Χειμάρας που τα θεωρούν ‘’ναυαρχίδα’’ στη δράση τους. Τα τεχνικά έργα όλων σχεδόν των κατηγοριών είναι έργα υποδομής τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη μιας χώρας και στη βελτίωση της κοινωνικής στάθμης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις τοποθετούν στην κορυφή του οικονομικού σχεδιασμού τα τεχνικά έργα παράλληλα με τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία

Αφορούν κυρίως τεχνικά έργα και υποδομές που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου, δηλαδή το Δημόσιο, τα (Ν.Π.Δ.Δ.), τους (ΟΤΑ) και τους (ΟΚΩ). Εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοι­νωνικού συνόλου και υλοποιούν τις επιδιώξεις του δημοκρατικού προγραμματισμού για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη. Προγραμματίζο­νται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , ορίζεται για κάθε έργο το ύψος , η πηγή της προέλευσης των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και συνδέονται με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθα­λάσσιο χώρο.

Υπό μια γενική θεώρηση, η σημασία και η συμβολή των στην οικονομική ανάπτυξη θεωρείται δεδομένη. Αποτε­λούν πρωταρχικό συντελεστή ανάπτυξης και προόδου μιας χώρας, γιατί παρέχουν το πρωταρχικό υπόβαθρο πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων. Σήμερα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη χωρίς δρόμους, λιμάνια, υδρα­γωγεία, αποχετεύσεις, σχολεία, νοσοκομεία, κ.λ.π Αναλυτικότερα, οι επιπτώσεις των τεχνικών έργων και των υποδομών είναι πο­λύπλευρες σε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα μιας χώρας, για τους εξής λόγους:

Ø Αξιοποιούν τους εθνικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους και διευρύνουν την πα­ραγωγική φάση της οικονομίας.

Ø Προσφέρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και μειώνουν το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων.

Ø Ενισχύουν την προσφορά αγαθών-υπηρεσιών και αυξάνουν την παραγωγικότη­τα της εργασίας.

Ø Βοηθούν στη μεταφορά, την ενσωμάτωση και την προαγωγή της τεχνολογικής προόδου.

Ø Τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα, κυρίως σε περιόδους ύφεσης, ανακά­μπτουν την οικονομία και προωθούν την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.

Ø Βοηθούν στην αναδιανομή του πλούτου ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες ή περιοχές·

Ø Περιορίζουν την οικονομική εξάρτηση της χώρας από το εξωτερικό, γιατί βοη­θούν στην εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα μετριάζοντας τις τάσεις προ­σφυγής στις εξωτερικές αγορές και τις εισαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών.

Ø Αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, έχουν πολλαπλασιαστικές επι­πτώσεις στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας και μακροχρόνια δημιουργούν αναπτυξιακές ωθήσεις στους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας.

Πρόσφατα (23.1.2012 στα ‘’ΝΕΑ’’) σε μελέτη του , ο δρ Βασίλης Ψαριανός διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Ε. Μ. Π. αναφέρει ότι : …. Περισσότερες από εννέα θέσεις εργασίας ανά χιλιόμετρο για περίπου τέσσερα χρόνια δημιουργεί η κατασκευή των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Κάθε εργαζόμενος παράγει τον μήνα κατά μέσο όρο προϊόν αξίας 15.500 ευρώ. Δηλαδή, η εθνική οικονομία ενισχύεται με 750.000 ευρώ ανά θέση εργασίας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της τετραετίας που διαρκεί η κατασκευή. Άλλες τρεισήμισι θέσεις εργασίας ανά χιλιόμετρο προκύπτουν από τη δραστηριοποίηση των βιομηχανικών κλάδων και του τομέα εμπορίας και κατασκευής υλικών που εμπλέκονται εμμέσως στο έργο. δημιουργούνται θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, μετά την αποπεράτωσή τους για τη λειτουργία και συντήρηση των για πολλά χρόνια, αλλά και λόγω διάχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής των σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτά δεν υπολογίζεται το οικονομικό όφελος από τις μειώσεις χρόνου μετακινήσεων και τροχαίων …. …. Μελέτη της Βαυαρικής Ένωσης Κατασκευαστών λέει ότι το 15% της ανάπτυξης του κρατιδίου της Βαυαρίας οφείλεται στην επάρκεια και επέκταση της υφιστάμενης οδικής υποδομής, με γνωστό ότι η Γερμανία έχει ήδη ένα από τα πυκνότερα οδικά δίκτυα της Ευρώπης.

Η Ολλανδική Διεύθυνση Κυκλοφορίας και Υποδομών έδειξε ότι κατά μήκος μεγάλων οδικών αρτηριών εμφανίζεται η μέγιστη πυκνότητα εργαζομένων στη χώρα με πάνω από 200 εργαζομένους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, όταν στις υπόλοιπες περιοχές ο αριθμός αυτός πέφτει και κάτω από το μισό, γεγονός που αποδίδεται στους μεγάλους αναπτυξιακούς ρυθμούς που επέφεραν οι αρτηρίες αυτές στην οικονομία και την απασχόληση των περιοχών διαμέσου των οποίων διέρχονται οι άξονες αυτοί. …..Αυτά αφορούν κυρίως μεγάλα οδικά έργα που τέτοια διασχίζουν την Περιφέρειά μας , αλλά και τα μικρότερα δεν υστερούν σε θετικές συνέπειες . Χωρίς το ΛΑ.Ο.Σ και ένα μέρος της Ν. Δ. όλες οι προς Αριστερά περιφερειακές παρατάξεις απορρίπτουν συνολικά τα επιτεύγματα της μέχρι σήμερα περιφερειακής πολιτικής . Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ δεν είναι αυτοσκοπός , ούτε ένα τυχάρπαστο εγχείρημα , επιδεχόμενο αλχημιστικές επεμβάσεις επί μακρόν γιατί τα αποτελέσματα του είναι απολύτως μετρήσιμα. Είναι εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας στην γιγάντωση της οποίας πρόσφατα αναφέρθηκε ο κ. Κατσιμπάρδης με ένα δημοσίευμα επιτιμητικό για τον κ. Περγαντά(στα ‘’ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ’’ και στο απεργιακό φύλλο-15.2.2012-’’ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ’’ στην Ελευθεροτυπία) . Το επιβεβαίωσε και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Λ. Καράτζαλης επί πολλά χρόνια συνεργάτης του κ. Περγαντά με άρθρο του ‘’Η Στερεά Ελλάδα ΔΥΣΤΥΧΩΣ πρώτη(1) στην ανεργία’’

Πώς συμβαίνει τα όσα έργα έγιναν κατά νομούς ή τώρα στην Περιφέρεια δεν απορρόφησαν την ανεργία; Μήπως έλειψε ο προγραμματισμός, το management,οι τρόποι ,οι μέθοδοι, οι επιλογές, οι διαδικασίες; Μήπως συνεχίζεται η διαδρομή πάνω στις ράγες της στρεβλής ανάπτυξης; Θα επανέλθω..

Δεν υπάρχουν σχόλια: