Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Στήριξη της επιχειρηματικότητας ΤΩΡΑ


του Λουκά Καράντζαλη

Διευθύνοντος Συμβούλου ΑΝΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας

Η Στερεά Ελλάδα με τα τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δυστυχώς βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση στα ζητήματα της ανάπτυξης και της απασχόλησης , επηρεασμένη βαθύτατα από την οικονομική ύφεση που μαστίζει τη χώρα μας.

Θα δούμε όμως τι έφταιξε και φτάσαμε στην κατάσταση η Στερεά Ελλάδα να είναι πρώτη στην ανεργία; θα δούμε ποιές πολιτικές ήταν λάθος και επέφεραν περιορισμούς στην επιχειρηματικότητα και στην απασχόληση;

Θα μελετήσει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας νέες πολιτικές αντιμετώπισης του φαινομένου της πρωτιάς της Στερεάς Ελλάδας στην ανεργία; Υπάρχει σκέψη για ανάλογους σχεδιασμούς;

Υπάρχει σκέψη να αρθεί ο περιορισμός του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ο οποίος δημιούργησε και δημιουργεί τεράστια προβλήματα, λόγω των χαμηλών ποσοστών επιχορηγήσεων, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ, λόγω ειδικών συνθηκών (ύφεση παντού, δεν υπάρχουν πλούσιες και φτωχές περιφέρειες) σε ολόκληρη τη χώρα;

Αφού το ΕΚΤ δεν καλύπτει την Στερεά Ελλάδα από το πρόγραμμα "Εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων", για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, το Υπουργείο θα προχωρήσει στην δημιουργία προγράμματος ισοδύναμης χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ;

Και άλλα πολλά που μπορούμε να πούμε.

Προτείνω την άμεση προκήρυξη προγραμμάτων ΤΩΡΑ με υψηλά ποσοστά επιχορήγησης στήριξης και ανάπτυξης προς τις επιχειρήσεις, με βάση τα προβλήματα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Στερεάς Ελλάδας.

Και συγκεκριμένα προτείνω, την άμεση προκήρυξη νέων προγραμμάτων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κατεύθυνσης στήριξης της απασχόλησης, με τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Πρόγραμμα ισοδύναμης χρηματοδότησης και ανάλογων χαρακτηριστικών με το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του «Εθνικού προγράμματος των Απροβλέπτων», με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ

2) Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με νέα προκήρυξη του προγράμματος « ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» και χρηματοδότηση 50% βάσει του ΚΑΝ de minimis και όχι του ΚΑΝ 800 , όπως ήταν η προηγούμενη προκήρυξη η οποία προέβλεπε λόγω του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων (ΧΠΕ) ποσοστό 35% και το οποίο στην πράξη δεν λειτούργησε ως κίνητρο αλλά ως αντικίνητρο

3) Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων εμπορίου , τουρισμού και υπηρεσιών, ανάλογη του πρώτου κύκλου του αντίστοιχου προγράμματος, το οποίο διαχειρίστηκαν οι Τράπεζες

4) Ενίσχυση δημιουργίας και εγκατάστασης νέων καινοτομικών επιχειρήσεων σε περιοχή που θα επιλέξει το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη δημιουργία «Ζώνης Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδας»

Η δημόσια δαπάνη των παραπάνω προγραμμάτων μπορεί να επιβαρύνει την εκχωρημένη προς το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δημόσια δαπάνη, του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή τα δικά μας χρήματα που προορίζονται για την επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα αλλά δυστυχώς βάσει λάθος σχεδιασμών του παρελθόντος, κατά την σύνταξη του ΕΣΠΑ, έχουν εκχωρηθεί για διαχείριση στο Υπουργείο.

Νομίζω πρέπει να υλοποιηθούν ΑΜΕΣΑ οι παραπάνω προτάσεις , για άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων και την ανακούφιση των ανέργων της περιφέρειάς μας. Θεωρώ οτι υπάρχει η δυνατότητα για σχεδιασμό αυτών των προκηρύξεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ ).

Ως Στερεά Ελλάδα με τις τόσες δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης έχουμε πληρώσει ακριβά μέχρι τώρα τους λάθους σχεδιασμούς του ΕΣΠΑ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Εχουμε πληρώσει πολύ ακριβά την ένταξη της Στερεάς Ελλάδας στο Στόχο 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: