11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Ολοκληρωμένη διαχείριση της λεκάνης απορροής του Ασωπού


Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του για μια ολοκληρωμένη διαχείριση της λεκάνης απορροής του Ασωπού και αειφόρου ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, συμμετείχε σε σχετική ημερίδα, καταθέτοντας τις προτάσεις του.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε ημερίδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα “Ασωπός, 2 χρόνια μετά”. Την συνάντηση χαιρέτησε με ομιλία του, ο Υπουργός κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σκοπός της ημερίδας ήταν η αναφορά στα έργα, που έχουν γίνει για την ευαίσθητη περιοχή του Ασωπού ποταμού και οι μελλοντικές κατευθύνσεις, που θα ακολουθήσει το Υπουργείο για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

Στην διάρκεια των παρουσιάσεων δεν ήταν λίγες οι στιγμές, όπου υπήρξε ένταση μεταξύ των ομιλητών και του ακροατηρίου. Οι διαφορές, που υπήρξαν, συνοψίζονται σε διαφωνίες για την πορεία των έργων, σε γραφειοκρατικά θέματα και σε μελέτες, που έγιναν ή θα γίνουν στην περιοχή.

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας εκπροσώπησε ο βιολόγος, ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος, κ.Περγαντάς Παναγιώτης, ο οποίος και παρουσίασε “Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση της λεκάνης απορροής του Ασωπού». Στο πλαίσιο της παρουσίασης προτάθηκαν λύσεις και κατευθύνσεις προς μια ολιστική προσέγγιση, που θα στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος στον Ασωπό. Οι θέσεις του Επιμελητηρίου Βοιωτίας συνοψίζονται ως εξής:

  1. Χωροθέτηση βιομηχανικής ζώνης
  2. Παροχή κινήτρων για ενδεχόμενη μετεγκατάσταση βιομηχανιών
  3. Κατασκευή κεντρικής μονάδας υγρών αποβλήτων
  4. Άμεση δημιουργία μιας κεντρική βάσης δεδομένων που αφορούν τον Ασωπό.

Προς αυτή τη κατεύθυνση δεσμεύτηκε για την δωρεάν παραχώρηση στο ΥΠΕΚΑ ψηφιοποιημένων στοιχείων χαρτογράφησης (shapefiles), που αφορούν την βιομηχανική περιοχή του Ασωπού. Τα πρωτογενή αυτά στοιχεία είναι μια ευγενική χορηγία για την άμεση επικαιροποίηση αυτής της βάσης δεδομένων της εταιρείας Βιοεφαρμογές ΕΠΕ και του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης παρουσίασης, η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Καραβασίλη, ζήτησε από το Επιμελητήριο Βοιωτίας να συμμετάσχει στην συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τον Ασωπό, που συνεδρίασε για πρώτη φορά στο ΥΠΕΚΑ, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012.

Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης συνεδρίασης αποφασίστηκε να συγκροτηθούν πέντε υποομάδες για να επεξεργαστούν και να κάνουν προτάσεις σε θέματα σχετικά με 1. Υγρά απόβλητα, 2. Συγκέντρωση καταγραφή αξιολόγηση Βάσης Δεδομένων Ασωπού, 3. Χωροταξικά, 4.Υδρευση-Αρδευση, 5.Διαδικασίες Ελέγχου.

Στόχος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας είναι να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της περιβαλλοντικής κρίσης του Ασωπού και να επέλθει περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή το Επιμελητήριο Βοιωτίας συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας 1, 2, και 5, δια του μέλους και ειδικού συνεργάτη του, κ. Περγαντά Παναγιώτη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: