Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση χοιρινού κρέατος


Διευκρινίσεις για τον ιό της νέας γρίπης Α και τις πιθανότητες μετάδοσής του στον άνθρωπο έδωσε σήμερα η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
Ετσι, με αφορμή ανακοινώσεις από μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο ιός της νέας γρίπης Α μεταδίδεται στον άνθρωπο από την κατανάλωση χοιρινού κρέατος, η Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, ως αρμόδιος επιστημονικός φορέας αναφέρει τα εξής:
1. Ο νέος ιός της γρίπης Α δεν έχει βρεθεί σε εκτροφές χοίρων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.
2. Στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, όλα τα ζώα ελέγχονται, καταρχήν σε επίπεδο στάβλου για ύπαρξη νοσημάτων, για τη διασφάλιση τόσο της δικής τους υγείας, όσο και του ανθρώπου.
3. Σύμφωνα με τον υγειονομικό κτηνιατρικό έλεγχο, κανένα ζώο που εμφανίζει συμπτώματα οποιασδήποτε νόσου δε φτάνει στο στάδιο της σφαγής.
4. Ο υγειονομικός κρεοσκοπικός έλεγχος, που ακολουθεί μετά τη σφαγή, επιπλέον διασφαλίζει τον καταναλωτή καθώς τυχόν ακατάλληλα σφάγια κατάσχονται και απορρίπτονται.
5. Ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει από κατανάλωση κρέατος και προϊόντων του με την προϋπόθεση ότι αυτά υφίστανται σωστό χειρισμό και καλό μαγείρεμα.
6. Ο Έλληνας καταναλωτής θα πρέπει να αναζητά ενημέρωση από αρμόδιους φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: