Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Στόχος... η διαφάνεια!


Στον διαδίκτυο βρίσκονται πλέον τα ονόματα και οι επωνυμίες, φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν λάβει κοινοτικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα, για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008. Στην ενέργεια αυτή προέβη ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις 30 Απριλίου στα πλαίσια της εφαρμογής της πολιτικής της διαφάνειας στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στην γεωργία.
Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση του οργανισμού αναφέρονται τα εξής:
"Η δίκαιη και ορθή καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στους δικαιούχους στον τομέα της γεωργίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την βελτίωση της υποδομής των ελεγκτικών φορέων και ιδίως του ελληνικού οργανισμού πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, την ενημέρωση των δικαιούχων αγροτών αλλά και με την ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών χορήγησης των ενισχύσεων.Στα πλαίσια της εφαρμογής της πολιτικής της διαφάνειας στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στην γεωργία ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη ως ο μόνος αρμόδιος φορέας από 30.4.2009 στην δημοσιοποίηση όλων των δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων που έλαβαν κοινοτικές ενισχύσεις στην γεωργία το οικονομικό έτος 2008 (15.10.2007 έως 15.10.2008) και των αντίστοιχων ποσών που έλαβαν".
Η παραπάνω δημοσιοποίηση πραγματοποιείται σε εφαρμογή του αρθ. 44α του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καν.(ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 περ. β και δ του Ν.2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.Η δημοσιοποίηση των ονομάτων και των αντίστοιχων ποσών βρίσκονται αναρτημένα στον δικτυακό τόπο http://www.e-enisxyseis.gr/ και η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους.
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει όχι μόνο ένα δικαιούχο αλλά τους δικαιούχους μιας κοινότητας ή ενός δημοτικού διαμερίσματος ή ενός νομού.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: