Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Στο 16ο Συνέδριο των Ευρωπιμελητηρίων στη Πράγα συμμετείχε το Επιμελητηρίου Βοιωτίας


400 επιχειρηματίες από Επιμελητήρια ανά την Ευρώπη – μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Βοιωτίας - συναντήθηκαν στην Πράγα στις 14 και 15 Μαΐου 2009 στο πλαίσιο της Πρώτης Εβδομάδας για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το 16ο Συνέδριο του Ευρωπιμελητηρίου. Στην αποστολή του Επιμελητηρίου Βοιωτίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΠΒ κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος κ. Λουκάς Αγγελόπουλος, η Πρόεδρος του Τουριστικού Τμήματος κα Σοφία Πατσαντάρα – Μπουφούνου, το μέλος του ΔΣ κ. Ηλίας Ροζάνας καθώς και η διοικητική υπάλληλος, κα Σωτηρία Μητρατζούλη. Το Ευρωεπιμελητήριο είναι μία πλατφόρμα που συγκεντρώνει 2.000 τοπικά και περιφερειακά Επιμελητήρια μέσω 45 εθνικών σωμάτων και αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα 20 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ανέδειξαν την έντονη ανησυχία των επιχειρήσεων του Δικτύου των Επιμελητηρίων για την οικονομική και κοινωνική επιρροή της ύφεσης. Επομένως, στο πλαίσιο του θέματος του Συνεδρίου «Επιχειρώντας χωρίς εμπόδια», τα Επιμελητήρια απαιτούν την άμεση εφαρμογή των σχεδίων για την ανάκαμψη από τη κρίση σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Η μάχη ενάντια στην κρίση και τις συνέπειες αυτής, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για προστατευτικά μέτρα ή να επιτραπεί να υπονομεύουν οι στόχοι της ενιαίας αγοράς και οι αρχές της πολιτικής ανταγωνισμού, τόνισαν τα Επιμελητήρια.
Παράλληλα, τα Επιμελητήρια καλούν του ιθύνοντες για τον σχεδιασμό πολιτικής στην Ευρώπη, στην παρούσα περίοδο της κρίσης, να μην παραβλέπουν τους μακροπρόθεσμους στόχους που θα μπορέσουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η οποία είναι ζωτική για την σταθερότητα, την ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ, στην παγκόσμια σκηνή.
Το Συνέδριο υπέδειξε τις εξής βασικές προτάσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη:
Ø Ενθάρρυνση της καινοτομίας και σημαντική αύξηση της υποστήριξης για έρευνα και ανάπτυξη,
Ø Τοποθέτηση της Ευρώπης ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής τεχνολογίας,
Ø Βελτιστοποίηση του Ευρωπαϊκού «ανθρώπινου δυναμικού» μέσω καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης, ευέλικτων αγορών εργασίας και την προώθηση το επιχειρηματικού πνεύματος,
Ø Ανακούφιση των αέναων δυσκολιών ρευστότητας για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την πρόβλεψη προσιτών χρηματοδοτικών εργαλείων,
Ø Μείωση των περαιτέρω κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων και παράλληλα εξουδετέρωση των υφιστάμενων εμποδίων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς,
Ø Εξασφάλιση μιας ανοιχτής παγκόσμιας αγοράς και υποστήριξη των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην επέκτασή τους σε αγορές τρίτων χωρών μέσω του υπάρχοντος Δικτύου των Επιμελητηρίων, στην Ευρώπη και στο εξωτερικό.
Το Ευρωεπιμελητήριο, η μεγαλύτερη και η παλαιότερα θεσμοθετημένη πλατφόρμα επιχειρήσεων, αναγνωρίζει την ευθύνη να συνεργαστεί στενά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την εκπλήρωση αυτών των προτάσεων. Οι Συμμετέχοντες στο Συνέδριο αυτό, συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα αυτή για την επιδίωξη συνεχών βελτιώσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: