Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Σε σύσταση Κοινωφελούς Ιδρύματος προχωρά ο Όμιλος Μυτιληναίος


Την σύσταση του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Μυτιληναίος» ανακοίνωσε κατά την πρόσφατη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος. Αναδεικνύοντας ως κορυφαία στρατηγική επιλογή την Αειφόρο Ανάπτυξη του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, ο κ. Μυτιληναίος διευκρίνισε πως η σύσταση Ιδρύματος Ειδικού Σκοπού θα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και θα διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και των σχετικών διαταγμάτων που ισχύουν και εκάστοτε εκδίδονται σε εκτέλεση του ως άνω νόμου και θα υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού.
Ως επωνυμία προτείνεται «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ», με έδρα την Αθήνα, ενώ ιδρυτές θα είναι κατά βάση η εταιρεία καθώς και ενδεχομένως πρόσωπα της οικογενείας Μυτιληναίου.
Σκοπός του ιδρύματος προτείνεται να είναι η προστασία του Περιβάλλοντος και της φύσης, η προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο όλων των μορφών του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και της Τέχνης, της Εκπαίδευσης και της Επιστημονικής Έρευνας όλων των ειδών και βαθμίδων, της νοσηλευτικής περίθαλψης όλων των ειδών και βαθμίδων, η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ομοίων ή συναφών σκοπών και δραστηριοτήτων, η ίδρυση και συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που επιδιώκουν συμβατούς σκοπούς με αυτούς του ιδρύματος, η εκπλήρωση κάθε άλλου κοινωφελούς σκοπού
Η υλοποίηση των ειδικών κοινωφελών σκοπών, ιδρυματικού τύπου θα πραγματοποιείται μέσω δωρεών της Εταιρείας η οποία θα είναι ιδρυτής αυτού και κάθε άλλου τρίτου προσώπου.
Η πρόταση του Προέδρου του Ομίλου υπερψηφίστηκε από τα μέλη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: