Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στη συνεδρίαση του Σ.Ε.Μ.Π. του Δήμου Αθηναίων

 


Η Ομάδα Έργου του Δήμου Λεβαδέων, υπεύθυνη για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «MUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab): Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς», επισκέφτηκε, στις 21 Μαΐου 2024, τον Δήμο Αθηναίων και συμμετείχε στην 3η Συνεδρίαση του τακτικού Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.).

Το Σ.Ε.Μ.Π. του Δήμου Αθηναίων αποτελεί συμβουλευτικό όργανο για την ενίσχυση της Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Νέος πρόεδρος του Σ.Ε.Μ.Π. είναι ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, κ. Θανάσης Χειμωνάς. Ως μέλη έχουν οριστεί: δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και εκπρόσωποι μεταναστών και προσφύγων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η Ομάδα Έργου του «MUST-a-Lab» από τον Δήμο Λεβαδέων πραγματοποίησε αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος εστιάζοντας στον σκοπό και την καινοτόμο μεθοδολογία των Εργαστηρίων Πολιτικών Ένταξης. Επίσης, ανέδειξε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συμμετοχή φορέων και μεταναστών στα συγκεκριμένα εργαστήρια, τα οποία διεξήχθησαν κατά το έτος 2023 στη Λιβαδειά. 

Η παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος έτυχε καθολικής αποδοχής και προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο του Προέδρου του Σ.Ε.Μ.Π. και Αντιδημάρχου κ. Χειμωνά όσο και των φορέων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος Λεβαδέων, κ. Δημήτρης Κ. Καραμάνης ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Αθηναίων για τη συνεργασία του στο πλαίσιο διάχυσης του Προγράμματος «MUST-a-Lab» προωθώντας τη βιωσιμότητά του. Επιπλέον, ο κ. Καραμάνης τόνισε ότι ο Δήμος Λεβαδέων θα συνεχίσει να επιδιώκει την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που βοηθούν ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας και ενισχύουν δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: