Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Μήνυμα Μακαριωτάτου προς τους Μαθητές και τις Μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2024

                                                                             


 ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 

Πλησιάζοντας στὶς μέρες ποὺ θὰ διεξαχθοῦν οἱ Πανελλαδικὲς μαθητικὲς ἐξετάσεις, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχηθῶ καλὴ ἐπιτυχία καὶ νὰ σᾶς ἀπευθύνω ἕναν παρηγορητικὸ πατρικὸ λόγο, μὲ σκοπὸ νὰ ἁπαλύνει -ἔστω καὶ λίγο- τὴν ἀγωνία ποὺ βιώνετε γιὰ τὴν ἐπικείμενη διαδικασία τῶν ἐξετάσεων. 

Στὴ ζωὴ δὲν εἶναι ὅλα ἄσπρο - μαῦρο! Μὲ αὐτὰ τὰ χρώματα ὅμως χαρακτηρίζουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι τὴν πορεία τῆς ζωῆς τους ὕστερα ἀπὸ ἕνα ἀρνητικὸ ἢ θετικὸ ἀποτέλεσμα. Μὰ τὸ μέλλον δὲν τὸ γνωρίζει κανεὶς παρὰ μόνον ὁ Θεός. Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ μᾶς γεννᾶ ἐλπίδα, συνθέτοντας ὄμορφες καὶ αἰσιόδοξες σκέψεις, ὄχι φόβο καὶ ἀνασφάλεια. 

Τὸ ἄγχος τὸ ὁποῖο κάνει καὶ αὐτὸ ἰδιαίτερα αἰσθητὸ τὴν παρουσία του αὐτὲς τὶς ἡμέρες εἶναι μιὰ φυσιολογικὴ ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ἀντίδραση σὲ μιὰ ἀπαιτητικὴ κατάσταση ποὺ καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε. Ὅμως, ἂν ἀφήσουμε τοὺς λογισμοὺς καὶ τὶς σκέψεις νὰ πνίξουν τὸν νοῦ μας, τότε τὸ ἄγχος θὰ μᾶς δυσκολέψει ἀρκετά. Μὴ σκέφτεστε λοιπὸν οὔτε τὸ παρελθὸν μὲ τύψεις, οὔτε τὸ μέλλον μὲ ἀγωνία. Νὰ ζεῖτε τὸ παρὸν καὶ τότε θὰ νιώσετε ἀνακούφιση. Ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Προσευχηθεῖτε σὲ Ἐκεῖνον καὶ ἔχετέ Του ἐμπιστοσύνη. 

Ὁ κάθε μαθητὴς καὶ ἡ κάθε μαθήτρια εἶναι ξεχωριστός/ξεχωριστή, μὲ διαφορετικὲς ψυχικὲς ἀντοχὲς ἀλλὰ καὶ μὲ μιὰ μεγάλη ποικιλία χαρισμάτων δοσμένη στὸν καθένα καὶ στὴν καθεμία γιὰ νὰ τὰ ἀξιοποιήσει κατάλληλα. Ἐπενδῦστε στὴν ψυχική σας ἰσορροπία καὶ διεκδικῆστε τὴν ἠρεμία στὴ ζωή σας καὶ ὅλα τὰ ἄλλα θὰ ἔρθουν, πρῶτα ὁ Θεός! 

Προσεύχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ γιά σας, τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς σας. 

Καλὴ ἐπιτυχία! 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: