Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίας έφερε το ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις - Τι φανερώνει η έρευνα ικανοποίησης από χρήστες και χειριστές

 


Τη συμβολή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αναδεικνύει μεταξύ άλλων, η μεγάλη έρευνα αξιολόγησής του, που πραγματοποίησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Το Γ.Ε.ΜΗ και η Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥμΣ) για την σύσταση επιχείρησης στην Ελλάδα, έχουν διανύσει 13 χρόνια από την έναρξή τους και έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διενέργεια μιας μεγάλης έρευνας αξιολόγησης της συμβολής του Γ.Ε.ΜΗ στην επιχειρηματικότητα, από όλες τις οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των χρηστών της ΥμΣ (εκπροσώπων επιχειρήσεων και Συμβολαιογράφων) και των χειριστών στα Επιμελητήρια (νομικών συνεργατών, διευθυντικών στελεχών και στελεχών πρώτης γραμμής).

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας καταλήγουν στα εξής:

  *   Μια στις τρεις επιχειρήσεις, αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες (κυρίως λογιστές αλλά και δικηγόρους), την εκπροσώπηση της στο Γ.Ε.ΜΗ.
  *   Συγκρίνοντας με άλλες 9 Δημόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ και η ΥμΣ βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις (με πολύ μικρά διαφορά από το Gov.gr). Ακολουθούν χαμηλότερα, αλλά με θετική αξιολόγηση, οι πλατφόρμες My business και MyAADE, ενώ  με αρνητική ικανοποίηση οι πλατφόρμες των My Data, ΕΡΓΑΝΗ,ΕΦΚΑ, ΤτΕ και ιδιαίτερα από τους λογιστές, που χειρίζονται δεκάδες εταιρειών έκαστος.

Η υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων Δημοσιότητας Εταιρειών και Στατιστικών, έχει εξελιχθεί σε ένα ουσιαστικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, με εβδομαδιαία και μηνιαία συχνότητα χρήσης, κυρίως από τους λογιστές (68%), τους ιδρυτές των επιχειρήσεων (53%) και τις Ανώνυμες εταιρείες (52%). Η συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν αξιοποιείται επαρκώς από τις ατομικές επιχειρήσεις.
Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Γ.Ε.ΜΗ, αξιολογούνται ως πολύ ικανοποιητικές (άνω του 6 στην κλίμακα 1-7): Σύσταση εταιρείας, Καταχώριση Καταστατικού (και μεταβολών του), Καταχώριση άλλων μεταβολών πλην Καταστατικού, Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών/ Αντιγράφων και Πληρωμές / Ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας και Αναζήτηση στοιχείων δημοσιότητας επιχειρήσεων.
Ελαφρώς χαμηλότερες, αλλά πάντα ικανοποιητικές (άνω του 5 στην κλίμακα 1-7), αξιολογούνται υπηρεσίες, όπως: Διάθεση Ηλεκτρονικής Υπογραφής και η Γενική πληροφόρηση.

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Από την έρευνα, αναδεικνύεται η συμβολή του Γ.Ε.ΜΗ στη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης (άνω του 5 στην κλίμακα 1-7), τόσο στη μείωση του κόστους δημοσιότητας, όσο και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Σε αυτό, συνηγορούν οι λογιστές, οι χειριστές (επιμελητηριακοί) και όλες οι νομικές μορφές, με μόνη διαφοροποίηση στις ατομικές επιχειρήσεις, που λόγω φύσης τους δεν αξιοποιούν την πλατφόρμα. Η ΥμΣ έχει καταστήσει ευκολότερη τη διαδικασία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας έτσι την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
Εντυπωσιακά θετική, είναι η αξιολόγηση του συνολικού επιπέδου εξυπηρέτησης στο Γ.Ε.ΜΗ από λογιστές και κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: από 5,4  έως 5,9 στην κλίμακα 1-7. Ελαφρώς λιγότερο ικανοποιημένες (από 4,3 έως 5,4 στην κλίμακα 1-7) εμφανίζονται οι ΟΕ / ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα χαρακτηριστικά που ικανοποιούν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις. είναι η χρηστικότητα της πλατφόρμας και η ποιότητα των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. Ακολουθούν, η γνωστική επάρκεια, η ανταπόκριση της κεντρικής υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ, όσο και η ταχύτητα εξυπηρέτησης, που αποτυπώνονται ιδιαίτερα θετικά στην έρευνα.

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ, οι χρήστες του εκτιμούν. ότι το πλέον σημαντικό είναι να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα με άλλα δημόσια μητρώα, αλλά και ιδιωτικές πλατφόρμες. Επίσης απαραίτητες ενέργειες, είναι να προσφέρονται περισσότερες επιχειρηματικές πληροφορίες, να γίνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλικότερη στον χρήστη και να αυξηθεί το προσωπικό στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

Μεταξύ χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της προσέλευσης σε υπηρεσία του επιμελητηρίου, οι επιχειρήσεις προτιμούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (από 60% έως και 77%) την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση. Ειδικότερα για σημαντικές υπηρεσίες όπως η Καταχώριση Καταστατικού & Μεταβολών, η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών/ Αντιγράφων, οι Πληρωμές / Ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας και η Σύσταση εταιρείας, 4 στις 10 επιχειρήσεις, αναζητούν μόνο, ή και, τις δια ζώσης υπηρεσίες από τα επιμελητήρια.

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (από 65% έως 78%), εκτιμά ότι το Γ.Ε.ΜΗ και η ΥμΣ υπάγεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Η έρευνα διενεργήθηκε από την εταιρεία «Netrino», στο διάστημα μεταξύ 29 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2024. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 2.369 συνεντεύξεις, που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της αυτοσυμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, από 1.490 από επιχειρήσεις, 719 από χρήστες της ΥμΣ και 160 από στελέχη των Επιμελητηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: