Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Τον εκλιπόντα τέως Δήμαρχο Ορχομενού και Επίτιμο Πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας Λουκά Υπερήφανο αποφάσισε να τιμήσει η Τοπική Κοινότητα Ορχομενού – Πρόταση τα «Πέτρινα» κτίρια να ονομαστούν «ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ»

 


Σύμφωνα με την https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%A6%CE%9C%CE%A9%CE%9E6-%CE%9F1%CE%9B?inline=true απόφαση της Τ.Κ. Ορχομενού ομόφωνα προτείνουν προς το ΔΑΣ την τιμητική ονοματοδοσία τα «Πέτρινα» κτίρια να ονομαστούν «ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ», εις μνήμην του Λουκά Ι. Υπερήφανου – τ. Δημάρχου Ορχομενού «προκειμένου να αποτίσουμε φόρο τιμής στον εκλιπόντα, εκτιμώντας τη μεγάλη προσφορά του στον Δήμο μας και στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης», όπως αναφέρουν στην απόφασή τους.

 Η απόφαση πήρε αριθμό 5/2022 και υπογράφεται από τον Πρόεδρος Γιάννη Ζουρνή και τα μέλη κκ. Θεόδωρο Απογένη, Γεώργιο Βούτσα, Λουκά Καλαμπόκα, Γιώργο Κουβάρα, Παναγιώτη Ντάνο και Σπύρο Τσάκο.

Η απόφασή τους αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί η ανάλογη απόφαση.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: