Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Λεβαδεών την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

 


                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

·       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κας . ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΛΙΑ ) 

 ·       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη   

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Ι.  ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού  του  Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Η 243/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

·       Εισηγητής :  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2.     Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου πρώην Δημοτικού Σχολείου

Παρορίου, προς τον Σύλλογο Απανταχού Παροριτών «Οι Άγιοι Θεόδωροι»".

·       Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

3.      Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση  διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης  κενωθέντος περιπτέρου επί του πεζοδρομίου της  Πλατείας Λάμπρου  Κατσώνη, γωνία Δημ. Παπασπύρου & Δημ. Ι. Περγαντά στην Δημοτική

·       Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ  & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

4.        «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «GREEN REPOWER PHOTOVOLTAIC M.I.K.E, στη θέση «Όμορφη Λάκκα –
Στάλλα – Λιθαρόστρουγγα – Σταυρός», των Τ.Κ. Κυριακίου, Αγίας Άννας, Αγ. Τριάδος, και Λεβαδέων και των συνοδών αυτού έργων, στις Δ.Ε. Λεβαδέων και Κορώνειας και Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, της Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». (Η  εισήγηση θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά).

 

·       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                              ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: