11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Έως αύριο οι αιτήσεις για φοίτηση στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ


Για 4η χρονιά συνεχίζονται στη Λιβαδειάτα προγράμματαΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.Σύμφωνα με την προκήρυξη που έχειαναρτηθεί διαδικτυακά, η υποβολή αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2019-20, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.grμέχρικαι τις28Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.
Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνοπόλη και σε μία και μόνοκατηγορία εισαγομένων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.aspete.gr για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ – 2102896745
Γραμματεία ΠΕΣΥΠ – 2102896733

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ του ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ
της ΑΣΠΑΙΤΕ στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: