11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Τις συσσωρευθείσες οφειλές των κληρούχων του Κωπαϊδικού πεδίου φέρνει στη Βουλή ο κ. Γιώργος Μουλκιώτης


Ένα αληθινά μείζονα ζητήματα για το σύνολο του αγροτικού κόσμου αναδεικνύει με νέα του ερώτηση ο Βουλευτής ΚΙΝΑΛ Ν. Βοιωτίας κ. Γιώργος Μουλκιωτης.
Ο έμπειρος τέως Αυτοδιοικητικός (πρώην Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας επί θητείας κ. Κλέαρχου Περγαντά), στέλνει ερώτημα τον Στερεοελλαδίτη Υπουργό Οικονομικών  κ. Χρήστο Σταϊκούρα αλλά και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη σχετικά με την πορεία της ρύθμισης των οφειλών των αγροτών από τον πρώην Οργανισμό Κωπαϊδας.

Αναλυτικά η ερώτησή του έχει ως εξής:


Προς: Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
           Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη
           
           
Θέμα: «Ρύθμιση Οφειλών από εισφορές κληρούχων του καταργηθέντος πρώην ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ»

Κύριοι Υπουργοί, 
Με τον Ν. 2488/1953 συστάθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαϊδας», που επρόκειτο για ένα Ειδικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, με κύριο σκοπό την άρδευση έκτασης 330.000 στρεμμάτων του Κωπαϊδικού πεδίου και του παρακωπαϊδικού πεδίου, όπου δραστηριοποιούνται 12.000 αγρότες – κληρούχοι, με δυναμικές και προσοδοφόρες καλλιέργειες.
Ο Οργανισμός Κωπαϊδας δεν επιχορηγούταν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα δε έσοδά του προέρχονταν αποκλειστικά και μόνο από τις ανταποδοτικές εισφορές των ωφελούμενων καλλιεργητών.          
Με την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαϊδος -δυνάμει του άρθρου 13 του νόμου 4250/2014- από 1-10-2014 και στη συνέχεια -δυνάμει του άρθρου 61 του ν. 4305/2014- από 1-12-2014 τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από και προς τον εφεξής πρώην Οργανισμό Κωπαϊδας, περιέρχονται στο Δημόσιο, την δε είσπραξή τους έχει αναλάβει ειδική εκκαθαρίστρια, διορισμένη από το Υπουργείο Οικονομικών.
Προς τον πρώην Οργανισμό Κωπαϊδας υφίστανται οφειλές κληρούχων από ετών, έχουσες σχέση με ανείσπρακτες προβλεπόμενες εισφορές των κληρούχων καλλιεργητών, οι οποίες σήμερα, ένεκα των προσαυξήσεων, ίσως ανέρχονται σε ποσοστό 200% του αρχικού οφειλόμενου ποσού. Έτσι καθίστανται αδύνατη η λήψη της προβλεπόμενης ενημερότητας προς τον πρώην Οργανισμό.
Επειδή μέχρι σήμερα, από το έτος 2014, που ο Οργανισμός περιήλθε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, δεν υπήρξε «ευήκοον ούς», ούτε από την Κεντρική Κυβέρνηση, ούτε από το διάδοχο φορέα του, ούτε αντιμετώπισαν άλλα ούτε και το εξέλαβαν ως μείζον πρόβλημα των κληρούχων, ώστε να δοθεί διέξοδος και εν τέλει λύση σε χιλιάδες κληρούχους της Βοιωτίας και της πρώην επαρχίας Λοκρίδας,
Επειδή οι οφειλές από εισφορές παλαιότερων ετών έχουν προκαλέσει αδιέξοδο στους κληρούχους που πρέπει να ρυθμιστούν, καθ΄ όσον πολλοί αγρότες, δεδομένων και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων τους (έξοδα καλλιέργειας, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές, εφόδια, κλπ) είναι εγκλωβισμένοι και αδυνατούν να μεταβιβάσουν τα χωράφια τους στα παιδιά τους ή να τα πωλήσουν,
Επειδή οι οφειλές αυξάνονται αλματωδώς με την επιβάρυνση επιτοκίων, προκαλώντας δε πολλαπλά προβλήματα για τους οφειλέτες και τις οικογένειές τους,
Επειδή οι οφειλές αυτές αποτελούν οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο και σαν τέτοιες θα πρέπει να ενταχτούν στο πλαίσιο της ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο στη ρύθμιση των 120 δόσεων, με κατάργηση προσαυξήσεων,                       
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ:                                                                                
1) Προτίθεται η Κυβέρνηση να εντάξει τις συσσωρευθείσες οφειλές των κληρούχων του Κωπαϊδικού πεδίου, προ της 1-10-2014 (άρθρο 13 Ν. 4250/2014), άλλως προ της 1-12-2014 (άρθρο 61 Ν. 4305/2014) σε νομοθετική πρόβλεψη ρύθμισης οφειλών κληρουχων, προς τον πρώην ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔAΣ», 120 δόσεων, με κατάργηση των πολλαπλών προσαυξήσεων;
2) Σε τι άλλες ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση και επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος οφειλόμενων εισφορών των κληρούχων του Κωπαϊδικού πεδίου;                                                                                                                     

Ο ερωτών Βουλευτής,
Γεώργιος Μουλκιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: