Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προσκαλεί τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Ημερίδα με θέμα Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση


Πρόσκληση

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προσκαλεί τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην Ημερίδα με θέμα Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 

την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:30
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
(Πλ. Ελευθερίας 3, Λαμία)

Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: «Αναδιοργάνωση & διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
«Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού.
Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική Λειτουργία»

Πρόγραμμα Εργασιών
09:30- 10:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
10:00 – 10:45 Παρουσίαση πλαισίου Ημερίδας και Έργων ΕΕΤΑΑ
Γκοτσόπουλος Θ., Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ
Χαιρετισμοί :
Υπερήφανος Λ., Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, & Δήμαρχος Ορχομενού
Τσιάμης Ι., Μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΚΕΔΕ,
Μιχαλάκης Χ., Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ. ΕΝΠΕ, Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων
10:45 – 12:15 Εισηγήσεις: Συντονιστής: Γούπιος Ι., Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ, Στόχοι, περιεχόμενο και σκοπιμότητα λειτουργικής αναδιοργάνωσης και ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.
Βεσκούκης Β., Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Λίτσος Η., Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης ΕΕΤΑΑ
Διαχείριση αλλαγής - Συμμετοχή και Δικτύωση των στελεχών της ΤΑ
Γούπιος Ι., Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ
Παρουσίαση καλής πρακτικής Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Μεταφορών Περιφέρειας Κρήτης
Ραπτάκης Ν., Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης
Παρουσίαση καλής πρακτικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Ψηφιακή διακίνηση έγγραφων»
Ρουσόπουλος Κ., Εκτελεστικός Γραμματέας Στερεάς Ελλάδας
12:15 – 13:00 Συζήτηση
13:00 – 14:00 Συνάντηση εργασίας με στελέχη της Περιφέρειας και την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας Δήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λάμπρος Αριστ. Ρόδης - Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Βοιωτίας με τον κ. Φάνη Σπανό

www.endelfoisonline.gr