Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Επιστολή Υπερήφανου σε Μπακογιάννη και Αραχωβίτη για το νέο χάρτη των μειονεκτικών περιοχών - Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υφίσταται μια ακόμη μεγάλη αδικία αναφέρει η ΠΕΔ Στερεάς ΕλλάδαςΚύριε Περιφερειάρχη,
Σε συνέχεια της «ΝΕΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ)», η οποία εκπονήθηκε εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον προσδιορισμό και την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης από το 2019 κι έπειτα, προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) όπως θα διαπιστώσατε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υφίσταται μια ακόμη μεγάλη αδικία.
Πολλές περιοχές παύουν να θεωρούνται μειονεκτικές, με αποτέλεσμα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πλήττονται σφοδρά. Ήδη από το 2016 το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης έχει μειωθεί μεσοσταθμικά περισσότερο από 50% και τώρα πλέον με τη διάθεσή του σε πεδινές περιοχές, το ποσό θα μειωθεί ή ακόμη και θα μηδενιστεί για τους παραγωγούς εκείνους, που την έχουν πραγματικά ανάγκη για να συντηρήσουν την επιχείρησή τους και να την καταστήσουν βιώσιμηκαι λειτουργική.
Εμείς ως ΠΕΔ αλλά και ως Δήμοι, θεωρούμε ότι ο προσδιορισμός και η διαδικασία οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (πλην των ορεινών) κρίνεται μάλλον αμφισβητούμενος και δεν συνάδει με το πνεύμα και πιθανώς τις ειδικές διατάξεις τηςσχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να εκτιμηθούν όλες οι περιοχές ανά δήμο και όχι ανά περιφερειακή ενότητα, με όλα τα δεδομένα και τους συντελεστές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ήδη αποστείλει σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες αποκατάστασης της αδικίας αυτής και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για τις ενέργειες που έχετε αναλάβει εσείς ως  Οργανισμός (Περιφέρεια), προκειμένου να υπάρξει συντονισμός των δράσεών μας.

Με εκτίμηση,


Λουκάς Υπερήφανος
Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
Δήμαρχος Ορχομενού

Τι αναφέρει η επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αραχωβίτη

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της «ΝΕΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ)», η οποία εκπονήθηκε εκ μέρους του Υπουργείου σας για τον προσδιορισμό και την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης από το 2019 κι έπειτα, προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υφίσταται μια ακόμη μεγάλη αδικία.
Πολλές περιοχές παύουν να θεωρούνται μειονεκτικές, με αποτέλεσμα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πλήττονται σφοδρά. Ήδη από το 2016 το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης έχει μειωθεί μεσοσταθμικά περισσότερο από 50% και τώρα πλέον με τη διάθεσή του σε πεδινές περιοχές, το ποσό θα μειωθεί ή ακόμη και θα μηδενιστεί για τους παραγωγούς εκείνους, που την έχουν πραγματικά ανάγκη για να συντηρήσουν την επιχείρησή τους και να την καταστήσουν βιώσιμη και λειτουργική.
Εμείς ως ΠΕΔ αλλά και ως Δήμοι, θεωρούμε ότι ο προσδιορισμός και η διαδικασία οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (πλην των ορεινών) κρίνεται μάλλον αμφισβητούμενος και δεν συνάδει με το πνεύμα και πιθανώς τις ειδικές διατάξεις τηςσχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να εκτιμηθούν όλες οι περιοχές ανά δήμο και όχι ανά περιφερειακή ενότητα, με όλα τα δεδομένα και τους συντελεστές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συνεπώς, σας καλούμε να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες για να μην εφαρμοστεί ο νέος τρόπος κατανομής της εξισωτικής αποζημίωσης καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί δραστικά το ποσό της αποζημίωσης ή ακόμη και θα μηδενιστεί στις περιπτώσεις παραγωγών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε πραγματικά μειονεκτικές περιοχές, αλλά μη μειονεκτικές με βάση τα νέα – αποσπασματικά - κριτήρια. Επίσης σας καλούμε να προβείτε στην άμεση αύξηση του συνολικού κονδυλίου της εξισωτικής αποζημίωσης κατά τουλάχιστον 50%, με σκοπό οι δικαιούχοι να καταφέρουν να διατηρήσουν ενεργέςτης επιχειρήσεις τους και να μην τις εγκαταλείψουν.
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της αδικίας, αλλά αντιστοίχως δεν θα δείξει καμία ανοχή σε περίπτωση μη ανάληψης δράσης.
Με εκτίμηση,Λουκάς Υπερήφανος
Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
Δήμαρχος Ορχομενού


Δεν υπάρχουν σχόλια: