Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              
Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 12η  Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου   οικονομικού έτους 2018 (382/2018 Απόφαση Ο.Ε)
ΚΟΣΜΙΔΗ

Εγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης Γ΄τριμήνου 2018 (383/2018 Απόφαση Ο.Ε)


Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών- Τακτοποιητικού  του έργου: << Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων >>.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαίκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας   “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Της ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – B’ ΔΟΣΗ”
ΚΟΣΜΙΔΗ

 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “Παροχής Υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας για το διάστημα από 1/5 έως 23/10/2018 για το Δήμο Λεβαδέων”

ΚΟΣΜΙΔΗ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13453/05-06-2018 σύμβασης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής εργασιών για “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ”
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης συσκευασιών αγροχημικών αποβλήτων
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ       

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΛΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λάμπρος Αριστ. Ρόδης - Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Βοιωτίας με τον κ. Φάνη Σπανό

www.endelfoisonline.gr