Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Λεβαδέων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 20η Aυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης. Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα: 

Α/Θ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 287 Α ( θέση Κορδέλι) του Δήμου Λεβαδέων
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάκληση  του α΄μέρους της αριθμ. 390/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “ Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις επί τους οδού Αχιλλέως” αναφορικά με τη μεταφορά των θέσεων στάθμευσης TAXI .
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάκληση της αριθμ. 212/16.7.2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης της χρήσης του Περιβαλλοντικού Κέντρου Ανάληψης ( Παλιό Σχολείο Ανάληψης ) στον Προοδευτικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Σύλλογο Ανάληψης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης  (ΔΟΜ) και του Δήμου Λεβαδέων για την υλοποίηση του προγράμματος “ Αντιμετώπιση των Έκτακτων αναγκών και Προώθηση της Ενδυνάμωσης Προσφύγων και Μεταναστών   (REFRAME)” όπως και των κοινωνιών υποδοχής και με τους όρους που περιλαμβάνονται  σ΄αυτό._

ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

  Έγκριση έκθεσης  Β΄τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (320/2018 Απόφαση Ο.Ε)
ΚΟΣΜΙΔΗ

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης  (327/2018 Απόφαση Ο.Ε)

ΚΟΣΜΙΔΗ

 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου
« Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων »
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Eξέταση της υπ ΄αριθμού 5002 / 7-03-2018 ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕ κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >> και έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου
  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποδοχή της υπ αριθμ.ΣΑ Ε047 ΤΡΟΠ.00 με ΑΠ.75115/10-7-2018(ΑΔΑ:6Η32465ΧΙ8-Κ10) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης έργου.
 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην Τακτική   Γενική Συνέλευση  της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»  που θα πραγνματοποιηθεί την 5/9/2018  και ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προγραμματισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τροφώνια 2018 Μουσική Εκδήλωση στην  Ανάληψη και καθορισμός δαπανών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση συμμετοχής Δήμου Λεβαδέων στo 1o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας - Κτηνοτροφίας AgroFest Στερεάς Ελλάδας (19-9-2018 ως 23-9-2018) και καθορισμός δαπανών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για ένα (1) έτος
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

 Εγκριση  της υπ΄ αριθμ 54/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ. (3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 )
 ΑΛΕΣΤΑΣ

Έγκριση Α΄πρωτοκόλλoυ οριστικής  παραλαβής παροχής υπηρεσίας, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Έγκριση Β΄πρωτοκόλλoυ οριστικής  παραλαβής παροχής υπηρεσίας, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,  για:  Α) εργασίες επισκευής ταχογράφων των οχημάτων του Δήμου από τον    οικον.   φορέα “ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ” ,Β) εργασίες Μηχανουργού (Υπερκατασκευών) Απορριμματοφόρων, φορτηγών & Μ.Ε. του Δήμου από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τους απαγχονισθέντες Λιβαδείτες από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1943.
  ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για τη συνδιοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Παράδοσης και Πολιτισμού στην Τ.Κ Παρορίου.
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για την συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τ.Κ Αγίου Βλασίου στις 3,4&5 Αυγούστου 2018.

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για τη συνδιοργάνωση του 37ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα.
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για τη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ. Κ Αλαλκομενών .

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

 Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τ.Κ Αγίου Βλασίου στις 3,4&5 Αυγούστου 2018.

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

 Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την συνδιοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Παράδοσης και Πολιτισμού στην Τ.Κ Παρορίου.   
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

 Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την συνδιοργάνωση  του 37ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα.
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

 Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την συνδιοργάνωση  της εκδήλωσης “Γιορτή της Πίτας” στην Τ.Κ Δαύαλειας. ¨      
                                  
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

 Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ. Κ Αλαλκομενών .

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
  
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: