Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Με 485 ευρώ το κυλικείο στην Τ.Κ. Μαυρόγειας στο Δήμο Ορχομενού


Επανήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού για την λειτουργία του Δημοτικού Αναψυκτήριο εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων της Τ.Κ. Μαυρόγειας και με την υπ` αριθμ. 40/2018 (https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%94%CE%9F%CE%A9%CE%9E6-%CE%93%CE%9D%CE%93?inline=true ) καθόρισε τους νέους όρους χρήσης του, ως εξής:
1).Την ανάκληση της 71/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση στον Κων/νο Θεοδώρου.
2). Την παραχώρηση με συμβολικό τίμημα 485€ ετησίως του κυλικείου με διάρκεια τέσσερα(4) χρόνια.
3).Την υποχρέωση να πληρώνει την κατανάλωση ρεύματος του κυλικείου αφού συνδεθεί με παροχή της ΔΕΗ, ο μισθωτής.
4).Τον καθορισμό των όρων των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων από την Οικονομική Επιτροπή.
5).Την σύσταση της Επιτροπής με απόφαση Δημάρχου για την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την επικύρωση των αποτελεσμάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στο θέμα, ο κ. Κ.  Ξηρογιάννης  απευθυνόμενος στον εισηγητή, Αντιδήμαρχο κ. Γ. Νταβαλούμη είπε ότι δεν τους ενημέρωσε για την προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ακυρώθηκε, ύστερα από προσφυγή της ενδιαφερομένης κ. Ιωάννας Κορμανού, διότι δεν είχαν οριστεί ποια είναι τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια συμμετοχής και η αντίστοιχη μοριοδότηση αυτών, απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Καθώς και την προσφυγή κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 , στην Χαλκίδα, με την οποία ακυρώθηκαν όλα, και τώρα

τα παίρνουμε όλα από την αρχή. Η ένστασή τους λοιπόν, ήταν ότι αν είχε γίνει η διαδικασία αυτή, να οριστεί επιτροπή για την εξέταση των αιτήσεων και τα κριτήρια συμμετοχής τους θα είχε λυθεί το θέμα και δεν θα είχε περάσει τόσος χρόνος.
Επίσης ανέφερε ότι οι ενστάσεις τους δεν έχουν αντιπολιτική σκοπιμότητα, αναφέρει η σχετική απόφαση του ΔΣ. 

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr