Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Η Διοίκηση της ΔΟΒ εύχεται ολόψυχα στους βαμβακοπαραγωγούς μία επιτυχημένη σπορά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, αποτελούμενη από Βαμβακοπαραγωγούς και Εκκοκκιστές σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αναμονή της περιόδου σποράς του βαμβακιού, στα πλαίσια της αναβάθμισης του προϊόντος, με σκοπό να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές πώλησης, προτείνει στους συνεργάτες βαμβακοπαραγωγούς τα ακόλουθα:
1. Τη στενή συνεργασία τους με τους Γεωπόνους ώστε να εφαρμοστούν πλήρως τα Φιλοπεριβαλλοντικά Καλλιεργητικά Πρότυπα Αειφόρου Ανάπτυξης (ορθολογική χρήση νερού και εισροών).
2. Τη δημιουργία ομάδων συνεργασίας μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθεί α) καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα για τη προμήθεια των εφοδίων τους, β) μείωση του κόστους της καλλιέργειας με κοινή χρήση μηχανημάτων και δυνατοτήτων έκαστου μέλους, γ) καλύτερες τιμές πώλησης του προϊόντος.
3. Την πιστοποίηση της παραγωγής τους, σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα καλλιέργειας AGRO 2.1 και AGRO 2.2., ώστε να συγκομιστεί και να πωληθεί πιστοποιημένο Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Βαμβάκι, σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών και να έχουν τη δυνατότητα ένταξης της καλλιέργειά τους στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Να καλλιεργήσουν τις ποικιλίες με την μεγαλύτερη απόδοση (%) σε Ίνα, κατ' ελάχιστον 28 χιλιοστά Μήκος Ίνας, και Μέγιστο Micronnaire 4,7, σε συνεργασία με τον γεωπόνο τους, και μετά από συμφωνία με την εκκοκκιστική επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται, προκειμένου να δωθεί καλύτερη ΤΙΜΗ για το βαμβάκι. Στον ιστότοπο της Δ.Ο.Β. (www.hca.org.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα της συνεχούς έρευνας ποικιλιών που διενεργεί η Διεπαγγελματική. στο πλαίσιο των κοινών δράσεων με τον ΣΕΠΥ, προκειμένου να διαλέξουν την ποικιλία που θα τους αποφέρει την μεγαλύτερη κερδοφορία.
5. Τη συμμετοχή τους σε εκπαιδεύσεις, που υλοποιούνται από φορείς και
επιχειρήσεις, ώστε να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες, τη Γεωργία
Ακριβείας και να αυξήσουν την Ποσότητα αλλά και την Ποιότητα της
παραγωγής τους μειώνοντας το κόστος.
Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος θεωρεί πως το ελληνικό βαμβάκι
είναι πολύ σημαντικό προϊόν για την εθνική οικονομία της χώρας αλλά και για
όσους το παράγουν και όλοι οφείλουν να εργαστούν για την αναβάθμισή του,
δημιουργώντας ΥΠΕΡΑΞΙΑ για το προϊόν και σταθερά ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ για τον κλάδο.

Η Διοίκηση της ΔΟΒ εύχεται ολόψυχα στους βαμβακοπαραγωγούς 
μία επιτυχημένη σπορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: