Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Ομόφωνα το ΔΣ αποφάσισε την παράταση μίσθωσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Εσόδων


Ο Δήμος Ορχομενού, ως γνωστόν,  στεγάζει τις υπηρεσίες εσόδων στο οίκημα ιδιοκτησίας της Γούλα Γεωργίας παραπλεύρως του Δημαρχείου (150 τ.μ. και 50 τ.μ. πατάρι).
Το μίσθωμα έφτανε στη λήξη του και το ΔΣ στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να δώσει έγκριση παράτασης του μισθώματος της αίθουσας ισογείου παραπλεύρως του Δημαρχείου, ιδιοκτησίας της  κας Γεωργίας Γούλας, για την στέγαση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου, με χρονική διάρκεια παράτασης έξι (6) έτη από 13/3/2018 έως 13/3/2024, με τους ίδιους όρους που ορίζονται στο συμφωνητικό της 13-3- 2018.
Η απόφαση έχει λάβει τον αύξοντα αριθμό 39/2018 (https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%95%CE%9A%CE%A9%CE%9E6-%CE%982%CE%95?inline=true ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr