Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Ο Ορχομένιος Αν. Καθηγητής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Γιώργος Καρρής συμμετείχε στο επιμορφωτικό Πρόγραμμα REGINA-MSP «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός σε όλες τις χωρικές κλίμακες: από τη θεωρία στην πράξη»

  


Tο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης φιλοξένησε τις εργασίες του Επιμορφωτικού Προγράμματος REGINA-MSP (https://www.regina-msp.eu/projet) στις 23-25 Απριλίου 2024, με αντικείμενο "Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός σε όλες τις χωρικές κλίμακες: από τη θεωρία στην πράξη". Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου REGINA, το Πάντειο Πανεπιστήμιο σχεδίασε για λογαριασμό του Έργου, πλήρες επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθυνόμενο σε στελέχη των Περιφερειών και των Δήμων σε όλες τις χώρες που καλύπτει το έργο, και με σκοπό τον εντοπισμό της περιφερειακής και τοπικής προοπτικής του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ). Η επιμόρφωση αυτή πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο, σε κάθε κράτος-μέλος που συμμετέχει στο έργο (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ελλάδα) με σκοπό την δόμηση της ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών στελεχών να αντιμετωπίζουν με επιτυχία το ΘΧΣ σε όλα τα βήματά μου.Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) συμμετείχε στη δεύτερη μέρα των εργασιών με εισήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Καρρή και τίτλο "Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, ενεργειακή μετάβαση και υπεράκτια αιολικά πάρκα: ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις και προάγοντας τα θετικά αποτελέσματα". Στη εν λόγω εισήγηση αναπτύχθηκαν καλά παραδείγματα από την Ευρώπη αναφορικά με το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (αρνητικές και θετικές) στη βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των ΥΑΠ, μέσα από μία συστηματική ευρωπαϊκή βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα τελευταία 20 χρόνια. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους συμμετέχοντας φορείς της Ελληνικής Πολιτείας να ενημερωθούν για τα προγράμματα έρευνας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος που έχει υλοποιήσει το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΙΠ αναφορικά με τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, γνωστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιστημονική επάρκεια του όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή του σε αντίστοιχα προγράμματα ΘΧΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: