Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα»

Με μια επιστημονική έρευνα για την «Επαγγελματική Εκπαίδευση στον τομέα της Εφοδιαστικής (Logistics)» του κ. Σπύρου Βαζούρα, εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας και της κ. Σταυριανής Σπυριούνη, Καθηγήτριας Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (παράρτημα Θήβας), «εκπροσωπείται» η Βοιωτία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα» που πραγματοποιείται στην Αθήνα (Σχολή Μωραΐτη) στις 20-22 Απριλίου 2018, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η αισιόδοξη πρόβλεψη για αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της Εφοδιαστικής (Logistics) και κυρίως στο δίκτυο διανομών - μεταφορών, καθώς εκεί αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2025 από τις οποίες τουλάχιστον το 50% θα απαιτούν επαγγελματικά προσόντα μεσαίου επιπέδου, αλλά και η εδραίωση της Εφοδιαστικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, καθιστούν την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των Logistics, ένα ανοικτό πεδίο πρόκλησης τόσο για τον κόσμο των επιχειρήσεων και της καινοτομίας όσο και για την εκπαιδευτική κοινότητα.   
Η έρευνα αφορά την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτή ενηλίκων στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση για τον τομέα της Εφοδιαστικής (Logistics) και πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Μάιος - Ιούνιος 2017. Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτές από όλα τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας και για την ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας» που εργάσθηκαν με το νέο πρόγραμμα σπουδών και το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που εφαρμόζονται κατά την τελευταία τριετία. Η έρευνα αποτυπώνει τα δημογραφικά στοιχεία, τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα των εκπαιδευτών. Καταγράφει δεδομένα για τις σπουδές, την εργασιακή και τη διδακτική τους εμπειρία. Τα αποτελέσματα συνιστούν μια ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και πρωτότυπη πληροφόρηση για την εκπαιδευτική έρευνα σε μια αχαρτογράφητη περιοχή. Τα στατιστικά αποτελέσματα αξιολογούνται υπό το πρίσμα οικονομικών και εκπαιδευτικών παραμέτρων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η αγορά εργασίας, η πολιτική διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού, οι αμοιβές των εκπαιδευτών, το περιεχόμενο και η κατεύθυνση των προγραμμάτων σπουδών. 
Σε κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων η παρουσία του εκπαιδευτή αποτελεί έναν από τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες επιτυχίας του.
Καθώς η εκπαίδευση ενηλίκων έχει μια εσωτερική δυναμική που δεν περιορίζεται στον αρχικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευτής ενηλίκων δρα συνέχεια, επανεκτιμώντας, αξιολογώντας και τροποποιώντας στόχους, μεθόδους και περιεχόμενο, ενώ ο ρόλος του διαμορφώνεται πολυδιάστατα ως εισηγητής, εμψυχωτής, παρακινητής, σύμβουλος και συντονιστής.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: