Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) αποφάσισε το ΔΣ να τοποθετηθούν στην ΔΕ Ορχομενού και στην ΔΕ Ακραιφνίας


Την έγκριση για το άνοιγμα δύο (2) λογαριασμών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και δύο (2) λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για την χρήση, διαχείριση, παρακολούθηση των πράξεων - εφαρμογών πληρωμών και των διαδικασιών που νόμιμα προβλέπονται, μέσω των τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (πιστωτικών / χρεωστικών) και μέσων πληρωμών (P.O.S.) τα οποία θα τοποθετηθούν στην ΔΕ Ορχομενού και στην ΔΕ Ακραιφνίας, αποφάσισε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 41/2018 (https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A166%CE%A9%CE%9E6-%CE%9F%CE%A3%CE%A3?inline=true)
, υπεύθυνοι για τον χειρισμό και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης των πράξεων - εφαρμογών πληρωμών που νόμιμα προβλέπονται για τα ανωτέρω τερματικά να ορισθούν:
 α/ στην ΔΕ Ορχομενού ο Δημ. Υπάλληλος
Καλαμπαλίκης Γεώργιος του Ιωάννη με αναπληρωτή του τον Αραπατσάκο Χρήστο του Παναγιώτη 
και β/ για την ΔΕ Ακραιφνίας ο Δημ. Υπάλληλος Νίκας Δημήτριος του Στυλιανού με αναπληρωτή του τον Δημ. Υπάλληλο Τσιλομήτρο Κωνσταντίνο του Γεωργίου.
Στο θέμα αυτό, ο κ. Γεώργιος Σκόπας επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ψήφισε ΟΧΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr