Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Γενικός Γραμματέας στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών & Νήσων Αιγαίου αναδείχθηκε ο κ. Θόδωρος Ζησιμόπουλος από τον Ε.Σ.Λ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ,ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ&ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018 οι Αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών & Νήσων Αιγαίου, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Τριτοβάθμια Οργάνωση Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας.
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς ως Αντιπρόσωποι στην Τριτοβάθμια Οργάνωση, εξελέγησαν ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Καλογρηάς, ο Α΄ Αντιπρόεδρος  κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, ο Β΄Αντιπρόεδρος κ. Τσιτσικλής Δημήτριος ο Ταμίας κ. Θεόδωρος Ζησιμόπουλος, τα μέλη του συλλόγου κ. Καλέγκας Σπυρίδων κα. Καφρίτσα Κωνσταντίνα και ο κ. Νίκας Ανάργυρος .  Επίσης για το  Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου εξελέγη ο κύριος  Θεόδωρος Ζησιμόπουλος.  Κατά την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου ο κ. Ζησιμόπουλος κατέλαβε την θέση του  Γενικού Γραμματέα.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς με την σωστή και τεκμηριωμένη συνεργασία που ανέπτυξε και με άλλους Εμπορικούς Συλλόγους, κατάφερε να βρίσκεται μέσα στο επίκεντρο των αποφάσεων , να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να καταθέτει τις προτάσεις του και να προασπίζει τα συμφέροντα της Βοιωτικής επιχειρηματικότητας. Πάντα θα λειτούργει ως ισότιμος εταίρος ,γεγονός που διασφαλίζεται μέσα από την δυναμική που φανερώνει η Εμπορική δραστηριότητα των μελών μας. Ευχόμεθα σε όλους τους συμμετέχοντες  στην εκλογική διαδικασία αυτή καλή δύναμη και θεωρούμε δεδομένη την άξια εκπροσώπηση σε δευτεροβάθμια  και τριτοβάθμια όργανα.

Το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: