Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

O Δήμος Λεβαδέων θα υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους

O Δήμος Λεβαδέων θα υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, (Π.Α.γ.Ο.) 2017-2018.
      Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής;
1. Αθλητισμός και Γυναίκα: καλούνται οι Σύλλογοι Γυναικών και όσες γυναίκες ηλικίας 18 έως 65 ετών, οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 24 Νοεμβρίου 2017 στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Λεβαδέων (τηλ.: 2261350834 και 2261350888) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες, 07:00 έως 15:00.
Το παραπάνω πρόγραμμα θα υλοποιείται από τον Δεκέμβριο 2017 έως τον Ιούνιο 2018, τρεις φορές την εβδομάδα και θα έχει διάρκεια μίας ώρας σε δημοτικούς χώρους κοντά στον τόπο διαμονής των αθλουμένων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι έως 5,00 ευρώ το μήνα.
2. Αθλητισμός και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, (ΑμεΑ), καλούνται οι Σύλλογοι ΑμεΑ, τα κέντρα Ψυχικής Υγείας και μεμονωμένα άτομα με Ειδικές Ανάγκες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να επικοινωνήσουν έως τις 24 Νοεμβρίου 2017 με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Λεβαδέων (τηλ.: 2261350834 και 226135088), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες, από 07:00 έως 15:00.
Το παραπάνω πρόγραμμα θα υλοποιείται από τον Δεκέμβριο 2017 έως τον Ιούνιο 2018, τρεις φορές την εβδομάδα και θα έχει διάρκεια μίας ώρας σε δημοτικούς χώρους κοντά στον τόπο διαμονής των αθλουμένων.

Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα είναι δωρεάν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr