Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Νέα σύνθεση στο ΔΣ του Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΄΄ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ΄΄

Σας Γνωρίζουμε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού και  Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων΄΄Αμαρυλλίς , που προήλθε από Αρχαιρεσίες στις 01/10/2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα 04/10/2017 .
Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής :
Πρόεδρος : Γεώργιος Μπαχλαβάς του Χριστοφόρου
Αντιπρόεδρος : Όλγα Καλαντζή
Ταμίας : Κων/νος Μάρκος του Ηλία
Γεν Γραμματέας : Ελένη Μπαχλαβά του Χριστοφόρου
Εφορος : Μαρίκα Λιάκου

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Μπαχλαβάς                             Ελένη Μπαχλαβά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr