Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Συνέλευση στις 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα για το 6ο Ρουμελιώτικο Αντάμωμα

Η προσωρινή Επιτροπή για τη διοργάνωση του 6ου Ρουμελιώτικου Ανταμώματος 2018 προσκαλεί όλους τους Συλλόγους της Ρούμελης στη Συνέλευση που θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Αγαπητοί Φίλοι,
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του 5ου Ρουμελιώτικου Ανταμώματος , που πραγματοποιήθηκε στο Δέλτα Φαλήρου στην Καλλιθέα τον Σεπτέμβριο του 2017, οφείλεται εν πολλοίς στην συμμετοχή 40 και πλέον Ρουμελιώτικων Σωματείων, όχι μόνο από την Περιφέρεια Στερεάς, αλλά και από όλη την Επικράτεια όπου διαμένουν συμπατριώτες Ρουμελιώτες που έχουν συστήσει και λειτουργούν Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Η επιτυχία αυτή μας δίνει δύναμη, κουράγιο και αισιοδοξία να ξεκινήσουμε έγκυρα και έγκαιρα την διοργάνωση του 6ου Ανταμώματος Ρουμελιωτών.

Στόχος μας, είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των Συλλόγων Ρουμελιωτών με σκοπό μέσω της επικοινωνίας να σφυρηλατηθούν ισχυροί δεσμοί τόσο μεταξύ των φορέων, όσο και των φυσικών προσώπων για την διάσωση , διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σας προσκαλούμε στην Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2107 και ώρα 11:00 στην οδό Μενάνδρου και Βηλαρά 1, γραφεία συλλόγου Ένωσης Λαμιέων, 8ος όροφος στην Ομόνοια, δίπλα στην εκκλησία Άγιος Κωνσταντίνος για να προτείνουμε και εκλέξουμε τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που θα συντονίσουν την οργάνωση και πραγματοποίηση του 6ου Ρουμελιώτικου Ανταμώματος ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε εκπρόσωπό σας στη Συνέλευση, αποστέλλοντας το επισυναπτόμενο έντυπο συμπληρωμένο.

Για την Προσωρινή Επιτροπή
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2018
1. Κωνσταντίνος Μ. Καρπούζης
τηλ:6951497435, Email:kostaskarpouzis2@gmail.com
2. Κωνσταντίνος Ντέμος
τηλ :6932363348, Email: ntemos71@ gmail.com
3.Μαρία Λαϊνά
Τηλ 6942494797, Email:globalcongr@yahoo.com
4. Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς
τηλ. 6936193355, Email: ath.magoulas@gmail.com


 6ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2018
                Έντυπο Ορισμού Εκπροσώπου
              Στην Γενική Συνέλευση (3-12-2017)

Επωνυμία Συλλόγου: ……………….........................................
Διακριτικός Τίτλος: …………………………………………..
Νόμιμος Εκπρόσωπος Α’ : ……………………………………………………....................
 Τίτλος/Θέση: ………………………………………………………………....
 Νόμιμος Εκπρόσωπος Β’ : ………………………………………………………………....
Τίτλος/Θέση : …………………………………………………………………
Διεύθυνση Συλλόγου:     
Οδός - Αριθμός : ………………………………………………………………...
Πόλη : ….………………………………………………ΤΑΧ.
 ΚΩΔΙΚΑΣ……………………………………………………
Τηλέφωνο (+κωδικό) : ……………Κιν…………………………………
Email :…………………………………
Στοιχεία εκπροσώπου :
Ονοματεπώνυμο :
Τηλέφωνο:
Email:

 Σφραγίδα / Ημερομηνία / Υπογραφή Νομίμων Εκπροσώπων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr