Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Θέσεις και προτεραιότητες της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας σε θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της συμμετοχής του Υπουργού στην 16η συνεδρίαση του Δ.Σ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Επιτρέψτε μου, αρχικά, να εκφράσω την ικανοποίηση και τη χαρά των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τιμή που μας κάνετε με τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας.
Θεωρώ πως η χρονική στιγμή της επίσκεψής σας είναι απολύτως κατάλληλη για την ανάδειξη και συζήτηση ορισμένων θεμάτων, που αποτελούν πάγια αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Στερεάς Ελλάδας και για τα οποία με τη δική σας όχληση και παρέμβαση μπορούν να διευθετηθούν ή τουλάχιστον να τεθούν στέρεες βάσεις για την διευθέτηση αυτή.
Στη 15η συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου καταλήξαμε στις βασικές μας θέσεις και προτεραιότητες, που επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας και οι οποίες επιγραμματικά είναι οι κάτωθι:
1.        Ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας. Απλοποίηση και σαφής διάκριση αυτών.
2.        Αύξηση των πόρων της ΣΑΤΑ και των ΚΑΠ ως αντιστάθμισμα στην ελλιπή χρηματοδότηση της Στερεάς Ελλάδας από το ΕΣΠΑ λόγω στόχου 2.
3.        Θέσπιση νέου, ευέλικτου και αντικειμενικού τρόπου κατανομής των χρηματοδοτήσεων μέσω της κατηγοριοποίησης των Δήμων βάσει των χαρακτηριστικών τους, με στόχο τη δίκαιη χρηματοδότησή τους.
4.        Νομοθετική πρόβλεψη για την απόδοση στους Δήμους της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.
5.        Αύξηση στο 10% των διατιθέμενων πόρων από το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους για την υλοποίηση τοπικών περιβαλλοντικών δράσεων και την  αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Τα χρήματα που πληρώνουν οι πολίτες θα πρέπει να επανεπενδύονται στον τόπο τους.
6.        Η διαχείριση των παραλιών πρέπει να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων.
7.        Επιστροφή στους Δήμους πόρων που πλέον στερούνται: τέλη βόσκησης, φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή, τέλη παραχωρησιούχων Δημοσίου και λοιπά.
8.        Ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης
9.        Απλοποίηση των βημάτων και διαδικασιών που προβλέπονται στον ν.4412/2016 για τις Δημόσιες  Συμβάσεις, στο σκέλος της υλοποίησης έργων και μελετών, προκειμένου να επιτυγχάνεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων από τους ΟΤΑ.
10.    Άμεση κατανομή των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 προς τους Δήμους (στους ορεινούς, αγροτικούς, νησιωτικούς, μικρούς και γενικότερα μειονεκτικούς Δήμους κατά προτεραιότητα) έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην ωρίμανση μελετών.
11.    Άμεση απελευθέρωση των προσλήψεων στους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και την αναβάθμιση της λειτουργικότητάς τους.
12.    Πλήρης και διευρυμένη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.
13.    Ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας με την πρόσληψη ιατρών και λοιπού προσωπικού, την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και δημιουργία νέων δομών πρωτοβάθμιας υγείας.
14.    Άμεση διασαφήνιση των διατάξεων του νόμου για τους συνταξιούχους αιρετούς.
15.    Αύξηση του αριθμού των ειδικών συνεργατών των Δήμων στα επίπεδα του αριθμού των αντιδημάρχων.
Προσβλέπουμε στην θετική εξέταση των ζητημάτων, που θέτουμε υπόψη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας και στη διάθεση των συνεργατών σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και για κάθε συνεργασία.  O Πρόεδρος
της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας


Υπερήφανος Λουκάς
Δήμαρχος Ορχομενού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr