Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Οικονομική προσφορά για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Οικονομική προσφορά για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
  
    Παρακαλούμε τους Πρατηριούχους Υγρών καυσίμων         όπως μας αποστείλουν  προσφορά για την προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς, η  οποία θα ισχύει μέχρι 31/12/2015 για 3.000 λίτρα.
   Στην προσφορά  θα πρέπει να αναγράφεται  πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση, η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τρίτη 27/10/2015 και ώρα 14.00΄ στο Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς, παρουσία των Πρατηριούχων , εκπροσώπων του Ο.Α.Ε.Δ. και του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς.                                                           Το   Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: