Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Οδεύουμε προς τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 για τα Σχέδια Βελτίωσης

Στο τέλος του χρόνου λήγει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος. Παράταση δεν θα δοθεί, είναι ξεκαθαρισμένο εδώ και αρκετούς μήνες. Με απλά λόγια, το ΠΑΑ 2007 – 2013 τελειώνει στις 31.12.2015 και επομένως όποιες πληρωμές γίνουν από αυτό θα γίνουν μέχρι τότε.

Συνεπώς, ως προς τα αιτήματα πληρωμής που θα υποβληθούν εφεξής: 
1. Ότι αίτημα πληρωμής υποβληθεί μέχρι και 6.11.2015 θα γίνει προσπάθεια να πιστοποιηθεί από τις ΔΑΟΚ και να προωθηθεί για πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθεί έγκαιρα.
2. Τα αιτήματα πληρωμής που αφορούν την πρώτη δόση που θα έρθουν μετά τις 6.11 υπάρχει ο κίνδυνος να μην καταστεί δυνατό να πληρωθούν εντός του 2015 με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθούν στις ανηλειμμένες υποχρεώσεις και να μην γίνει δυνατόν τελικά να πληρωθούν.
3. Τα δεύτερα και τρίτα αιτήματα πληρωμής που δεν θα γίνει δυνατόν να πληρωθούν θα εξεταστούν πλέον στη νέα προγραμματική περίοδο. Όμως η πληρωμή τους θα καθυστερήσει σημαντικά. 
Πηγή Agrocon Ike

Δεν υπάρχουν σχόλια: