Οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα  της ΗΔΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/  για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.
Για όσους έχουν απορριφθεί, υπάρχει το δικαίωμα των ενστάσεων που υποβάλλονται, εντύπως, για την
Π.Ε. Εύβοιας από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015.
Π.Ε. Βοιωτίας από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 έως και την Παρασκευή 30 οκτωβρίου 2015.
Π.Ε. Ευρυτανίας από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015.
Π.Ε. Φωκίδας από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015.
στους χώρους που έχει ορίσει ο κάθε Δήμος για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όσοι εκ των παραπάνω χρειάζονται υποστήριξη ή/και ενημέρωση, μπορούν να απευθύνονται στις δομές στις οποίες υπέβαλαν την αίτησή τους.
Οι πίνακες των ωφελούμενων/απορριφθέντων των Κοινωνικών Συμπράξεων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pste.gov.gr