Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει την Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων,  στις   2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                       

                                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΤΙΣ  02-11-2015  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  26870  /29-10-2015     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ( Άρθρο 65 & 67  Ν. 3852/10)

1ο Έγκριση της υπ΄αριθ. 80/2015 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δημοτικός  Οργανισμός Θήβας για την Γ’ αναμόρφωση του       προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2015.

2ο Έγκριση της θπ΄αριθ. 84/2015 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΘ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης. (Απόλυτη πλειοψηφία).

2ο   6η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων –Τεχνικού προγράμματος      Δήμου Θηβαίων έτους 2015
3ο   Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού για το   γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2015, και   υποχρεωτική αναμόρφωση αυτού με βάση την εισηγητική έκθεση.
4ο Έγκριση για την ακύρωση της 309/2014 ΑΔΣ και λήψη νέας απόφασης με θέμα «Έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΠΙΑΣ.»
5ο Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 8.125,00τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μελισσοχωρίου για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) σύμφωνα με τη μελέτη ,με τίτλο :»Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δημοτ. Ενότητας Πλαταιών Δ. Θηβαίων» και έγκριση του πρακτικού εκτίμησης της αξίας του οικοπέδου αυτού (απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 του συνόλου-θέμα από αναβολή).
6ο Έγκριση για την τροποποίηση του τρόπου καταβολής του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους (παραγωγούς) πωλητές λαϊκών αγορών (σχετ..255/2015 απόφ. Οικ. Επιτροπής).
7ο Έγκριση για την παράταση του χρόνου σύμβασης για τη  «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ (ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ)» μετά τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
8ο Παράταση χρονοδιαγράμματος «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ (ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ).
9ο Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθ 418/2013 ΑΔΣ όσον αφορά το συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και των Ανδρέα Ξύδη και Φωτεινή Σαμιώτη για την απόκτηση του Κ.Χ. στο ΟΤ 331 μετά και την υπ΄ αριθ. 207/2015 ΑΔΣ.
10ο Έγκριση για τη διακοπή της σύμβασης μίσθωσης  δημοτικής έκτασης που χρησιμοποιείται για αεραθλητικές δραστηριότητες κατόπιν αίτησης του μισθωτή κ. Γελεγενίδη Ιωάννη.
11ο Έγκριση για τη μείωση μισθώματος του ανθοπωλείου που μισθώνει η κ. Πανουργιά Αθανασία εντός του δημοτικού νεκροταφείου «Ανάληψη».
12ο Έγκριση για το κλείσιμο παλαιού λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ της Δ.Ε. Πλαταιών και λήψη απόφασης για παροχή  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής I-banking με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
13Ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες Υγρομόνωσης και Στεγάνωσης Κτιρίων Δημοτικής Αγοράς».
14ο Έγκριση για αποδοχή ποσού 91.950,00 ευρώ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015» και κατανομή του (χρημ. Εντολή 36700/15)».


Δεν υπάρχουν σχόλια: