Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβουλίο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της 7ης  / 2014 Συνεδρίασης

Καλείστε  στην 7η / 2014 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας  τη  Δευτέρα  1  Δεκεμβρίου 2014  και ώρα 12:00 το μεσημέρι   στα γραφεία της, Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου στη  Λαμία με

                                             
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση Πρακτικών της 6ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ( 4-11-2014 ).    
2.    Πρόγραμμα Δράσης της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας έτους 2015.
3.    Οργάνωση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας     σε Επιτροπές Μελέτης και Προβληματισμού επί των ζητημάτων της Τ.Α. , κατ΄αντιστοιχίαν  της ΚΕΔΕ , για την ενίσχυση της αμφίδρομης επικοινωνίας ΚΕΔΕ και ΠΕΔ  και την αναβάθμιση του ρόλου της .
4.    Πρόταση της ΕΕΤΑΑ για το Συλλογικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Σύνταξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων για το διάστημα 2014 - 2019
5.    Ενημέρωση για την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης των Υπαλλήλων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κ. Κορμάζου Μιχαήλ και κας Παυλή Γεωργίας και έγκριση του ποσού που αφορά την οριζόμενη από τη σχετική νομοθεσία  αποζημίωσή τους.
6.    Ανακοινώσεις.                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας


                                                                             ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

                                                                               Δήμαρχος Ορχομενού 

Δεν υπάρχουν σχόλια: