Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Σε κοινή γραμμή με την ΚΕΔΕ, η ΠΕΔ Στερεάς - Αντίθετη με την προτεινόμενη «αξιολόγηση» των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η  ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στην 6η συνεδρίασή της, την  Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014,               αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την αξιολόγηση και τον επανέλεγχο των συμβάσεων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

     Είναι αντίθετο :

  • Με την προτεινόμενη «αξιολόγηση» των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα οδηγήσει σε διαθεσιμότητα και χιλιάδες απολύσεις.

  • Με τον επανακαθορισμό των κριτηρίων πρόσληψης και ως εκ τούτου, τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, που πραγματοποιήθηκαν νόμιμα, δηλαδή με βάση όσα προέβλεπαν οι νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα για την μετατροπή τους.
  
     Συμπαραστέκεται:

  • Στους δημάρχους που αρνήθηκαν την αποστολή στοιχείων για τον επανέλεγχο αυτών των συμβάσεων και διώκονται ποινικά.
  
Αποδέχεται και υποστηρίζει:

  • Τον έλεγχο της νομιμότητας των στοιχείων & δικαιολογητικών των προσλήψεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  • Την αξιολόγηση του προσωπικού των ΟΤΑ μέσω της εφαρμογής ενός αντικειμενικού συστήματος με τελικό στόχο την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά.                                                                                                Για το Δ.Σ.
                                                                                     της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
                                                                                         Ο Πρόεδρος             


                                                                                     Λουκάς Υπερήφανος

                                                                                    Δήμαρχος Ορχομενού

Δεν υπάρχουν σχόλια: